Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Phê duyệt 736 dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024

Ngày 28/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 832/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024.

 

Theo đó, phê duyệt đấu giá 736 dự án (mặt bằng), tổng diện tích theo quy hoạch là 2.093,5ha, tổng diện tích đất dự kiến đấu giá là 586,2ha; số tiền sử dụng đất dự kiến là 18.546 tỷ đồng; tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là 11.336 tỷ đồng.

anh.jpg
Mặt bằng quy hoạch thành phố Thanh Hóa (ảnh minh họa)

Cụ thể, Thành phố Thanh Hóa có 29 dự án, như: Khu dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương MBQH 3208/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 (điều chỉnh MBQH 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013), phường Đông Hải có diện tích hơn 44 ha; Dự án Khu tái định cư phường Quảng Thành (MBQH 3446/UBND điều chỉnh từ MBQH 1820) có diện tích 26,7 ha. Thành phố Sầm Sơn có 27 dự án, như dự án Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn (Khu dân cư đô thị Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn) tại phường Trường Sơn có diện tích 26,7 ha; hay dự án Khu dân cư, TĐC cánh đồng Sông Đông có diện tích hơn 30 ha. Huyện Đông Sơn có 88 dự án. Trong đó MB Nhuệ Sâm 1879 (Khu dân cư mới thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tại Thị trấn Rừng Thông có diện tích 16,5 ha; Dự án Khu dân cư Đồng Nhưng, thị trấn Rừng Thông, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn tại xã Đông Tiến và TT Rừng Thông có diện tích 40,6 ha, huyện Thiệu Hóa 55 dự án, huyện Quảng Xương 58 dự án, huyện Hoằng Hóa 71 dự án, huyện Triệu Sơn 35 dự án, huyện Nông Cống 24 dự án, huyện Thọ Xuân 85 dự án, huyện Hà Trung 32 dự án…

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa: Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn, trên cơ sở danh mục các dự án đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt, khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để đảm bảo đầy đủ các điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật. Tổ chức xây dựng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo quy định của pháp luật, sát với giá thị trường, nhằm thu hút người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách Nhà nước.

Lựa chọn những dự án (mặt bằng) đã có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, có khả năng đấu giá thành công, quy mô dự án phù hợp để tập trung triển khai thực hiện đấu giá trước. Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

 

Nguồn: Báo Tài nguyên & Môi trường

09:02:11 04-03-2024

Ngày 28/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 832/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024.   Theo đó, phê duyệt đấu giá 736 dự án (mặt bằng), tổng diện tích theo quy hoạch là 2.093,5ha, tổng diện tích đất dự kiến đấu giá […]

Đối tác của chúng tôi