Sự kiện - chuyên đề:

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tham gia Ðoàn có Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân đồng chí Tập Cận Bình; các đồng chí: Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương; Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ðối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao; Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Quốc vụ, Phó Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương, Bộ trưởng Công an; Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương; Giang Kim Quyền, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương; Trịnh San Khiết, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia; Vương Văn Ðào, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Thương mại; Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam; Hùng Ba, Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; La Chiếu Huy, Cục trưởng Cục Hợp tác phát triển quốc tế; Lý Bân, Thiếu tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác Quân sự quốc tế, Quân ủy Trung ương; Nông Dung, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sinh năm 1953; quê quán: huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ðồng chí Tập Cận Bình gia nhập Ðảng Cộng sản Trung Quốc tháng 1/1974. Ðồng chí là nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và Giáo dục tư tưởng chính trị, Học viện Xã hội Nhân văn, Ðại học Thanh Hoa và đạt học vị Tiến sĩ Luật; có bằng Kỹ sư hóa học.

Ðồng chí Tập Cận Bình đã trải qua quá trình học tập và giữ nhiều cương vị công tác: Từ năm 1969 đến 1975, đồng chí là thanh niên trí thức, Bí thư Chi bộ tại Ðại đội Lương Gia Hà, Công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây; giai đoạn 1975-1979: học chuyên ngành Hóa hữu cơ tổng hợp, khoa Hóa, Ðại học Thanh Hoa, Bắc Kinh; 1979-1982: là Thư ký Văn phòng Quốc vụ viện, Văn phòng Quân ủy Trung ương; 1982-1983: Phó Bí thư Huyện ủy Chính Ðịnh, tỉnh Hà Bắc; 1983-1985: Bí thư Huyện ủy Chính Ðịnh, tỉnh Hà Bắc, kiêm Chính ủy thứ nhất, Bí thư thứ nhất Ðảng ủy Ban Vũ trang, huyện Chính Ðịnh, tỉnh Hà Bắc; 1985-1988: Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng (Phó Chủ tịch UBND) thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến; 1988-1990: Bí thư Ðịa ủy Ninh Ðức, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Ðảng ủy Phân quân khu Ninh Ðức, tỉnh Phúc Kiến; 1990-1993: Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại (Chủ tịch HÐND) thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Ðảng ủy Phân quân khu Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến; 1993-1995: Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến; Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Ðảng ủy Phân quân khu Phúc Châu; 1995-1996: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến; Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm Bí thư thứ nhất Ðảng ủy Phân quân khu Phúc Châu; 1996-1999: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến; 1999-2000: Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng (Chủ tịch UBND) tỉnh Phúc Kiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðộng viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Ðộng viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến; 2000-2002: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Phúc Kiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðộng viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Ðộng viên quốc phòng tỉnh Phúc Kiến (từ năm 1998 đến 2002 học nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin và Giáo dục tư tưởng chính trị tại Học viện Xã hội Nhân văn, Ðại học Thanh Hoa và giành được học vị Tiến sĩ Luật); năm 2002: Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Ðộng viên quốc phòng tỉnh Chiết Giang; 2002-2003: Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng kiêm Bí thư thứ nhất Ðảng ủy Quân khu tỉnh Chiết Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðộng viên quốc phòng Quân khu Nam Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ðộng viên quốc phòng tỉnh Chiết Giang; 2003-2007: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Chiết Giang, kiêm Bí thư thứ nhất Ðảng ủy Quân khu tỉnh Chiết Giang; năm 2007: Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải, kiêm Bí thư thứ nhất Ðảng ủy Khu Cảnh bị thành phố Thượng Hải; 2007-2008: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Ðảng, Hiệu trưởng Trường Ðảng Trung ương; 2008-2010: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Hiệu trưởng Trường Ðảng Trung ương; 2010-2012: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Ðảng; Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Ủy ban Quân sự Nhà nước); Hiệu trưởng Trường Ðảng Trung ương; 2012-2013: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; từ năm 2013 đến nay: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc; Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ðồng chí Tập Cận Bình là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 15; Ủy viên Trung ương các khóa 16, 17, 18, 19 và 20; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị các khóa 17, 18, 19 và 20.

Nguồn: Báo Công lý

14:14:09 12-12-2023

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch […]

Đối tác của chúng tôi