Để đạt được mục tiêu trên, Tổng Giám đốc THACO đề xuất Bộ Công Thương xem xét bổ sung các dòng xe điện hybrid; cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp để thúc đẩy sản xuất và sử dụng các dòng xe thân thiện với môi trường, trước mắt là để đóng góp vào mục tiêu giảm 43,5% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030, theo cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc THACO cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thiện và trình Luật công nghiệp trọng điểm vào Chương trình xây dựng Pháp luật năm 2024; từ đó tạo hành lang pháp lý, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy xây dựng nền công nghiệp tự chủ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận