Sự kiện - chuyên đề:

Triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 15/01 và bế mạc ngày 18/01. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tại thông báo triệu tập, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nội dung, chương trình kỳ họp bất thường sẽ được gửi xin ý kiến đại biểu trong ngày hôm nay 08/01.

Trước đó, tại phiên họp tháng 12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 xem xét thông qua Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), nếu đủ điều kiện.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Ảnh: Quốc hội

Một nội dung khác cũng được đề nghị đưa vào chương trình của kỳ họp bất thường sắp tới là xem xét thông qua Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Các nội dung này đều đã được bố trí trong phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra từ chiều 08 đến 09/01. Trong đó, nội dung về chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5 sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chiều 08/01.

Với việc tổ chức kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội khóa XV sẽ có 5 kỳ họp bất thường kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Đây là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 78 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Riêng năm 2023, Quốc hội đã tổ chức số lượng kỳ họp nhiều nhất trong một năm với 5 kỳ họp, trong đó có 3 kỳ họp bất thường (lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4).

Ba kỳ họp này đã xem xét, quyết định 84 vấn đề lớn, quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần ổn định và phát triển đất nước, tạo tiền đề thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo.

Quốc hội nhận định các kỳ họp “bất thường” đã trở thành “bình thường”, nhằm đáp ứng đúng và trúng yêu cầu của đời sống kinh tế, xã hội và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:28:39 08-01-2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 15/01 và bế mạc ngày 18/01. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Tại thông báo triệu tập, Tổng Thư ký Quốc […]

Đối tác của chúng tôi