Sự kiện - chuyên đề:

TX.GIÁ RAI: Chung sức, chung lòng xây dựng thị xã đạt đô thị loại III

VHDN: Năm 2020 được xác định là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân TX.Giá Rai. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ với quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhưng cũng là năm mở đầu cho một giai đoạn tăng tốc đưa thị xã phát triển nhanh, bền vững.

Ông Huỳnh Công Quân – Phó Bí thư thường trực Thị ủy (người thứ nhất bên phải) cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn ở TX.Giá Rai.

Không ngừng tăng trưởng

Năm qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các sở, ban ngành tỉnh cùng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thị ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND; sự điều hành năng động của UBND thị xã và sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp nên tình hình kinh tế – xã hội năm 2020 trên địa bàn thị xã tiếp tục phát triển và giữ vững tăng trưởng. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch; sản lượng lương thực, thủy sản, giá trị thương mại – dịch vụ tăng so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được bảo đảm; tình hình quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ngoài ra, do chủ động triển khai một số giải pháp cấp bách, kịp thời trong công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 – 2020, nên vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020 trên địa bàn thị xã đạt năng suất khá cao, cộng thêm giá lúa cao hơn cùng kỳ năm trước nên bà con rất phấn khởi.

Đặc biệt trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19, nhưng nhờ phát huy trí tuệ và sức mạnh của cả hệ thống chính trị nên tăng trưởng kinh tế tiếp tục giữ vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Cụ thể: Công nghiệp – xây dựng đạt 49,6%; Thương mại – dịch vụ đạt 31,4%; Nông nghiệp – thủy sản đạt 19%. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2020 đạt 75 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Cũng như, trong năm 2020, thị xã có 2 xã (Phong Thạnh và Phong Thạnh A) được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Đồng thời, đang hoàn thành hồ sơ gửi đến Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm tra kết quả các tiêu chí xét thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới theo kế hoạch.

Thi đua lao động sáng tạo

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên phong trào thi đua và tạo nên sức lan tỏa cổ vũ mạnh mẽ cho cả nhiệm kỳ. Do vậy, Đảng bộ và nhân dân TX. Giá Rai quyết tâm chung sức, chung lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII đó là: Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội; cải thiện môi trường kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng thị xã đạt đô thị loại III và phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025.

Trung tâm Hành chính TX.Giá Rai hiện nay.

Theo đó, Đảng bộ và Nhân dân TX.Giá Rai cũng xác định các  nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung, như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững và hiệu quả. Xây dựng thị xã Giá Rai xanh – sạch – đẹp – văn minh và là đô thị vệ tinh về kinh tế thương mại của tỉnh; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn chỉnh các tiêu chí xây dựng xã Tân Thạnh, Tân Phong, Phong Thạnh, Phong Thạnh Tây trở thành phường; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng hoàn thành 3 xã: Phong Thạnh Đông, Phong Tân, Phong Thạnh A đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; phường Hộ Phòng đạt chuẩn văn minh đô thị; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt là tập trung thực hiện 2 khâu đột phá, đó là: Tổ chức quy hoạch, mở rộng và phát triển không gian đô thị, kiến trúc đô thị, đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, xây dựng thị xã đạt đô thị loại III và trở thành thành phố vào năm 2025; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có trình độ, năng lực, bản lĩnh, có tâm có tầm đáp ứng yêu cầu xây dựng thị xã trong thời kỳ mới.

Với khát vọng không ngừng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân TX. Giá Rai sẽ dấy lên phòng trào thi đua sôi nổi với quyết tâm xây dựng thị xã đạt đô thị loại III và phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025.

HUỲNH CÔNG QUÂN – Phó Bí thư thường trực Thị ủy

09:09:33 22-01-2021

VHDN: Năm 2020 được xác định là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân TX.Giá Rai. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ với quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhưng cũng là năm mở […]

Đối tác của chúng tôi