Sự kiện - chuyên đề:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

Tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Dự kiến ngày 11/10, khai mạc phiên họp thứ 27 (tháng 10/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp sẽ diễn ra trong 4,5 ngày (từ ngày 11/10 đến sáng 17/10).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 09/2023.

Bên cạnh đó, tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 (tổng hợp cả nội dung báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước).

Đồng thời, tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”; cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về vấn đề quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6; xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem xét, quyết định phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư.

Tiếp đó, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Đặc biệt, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế – xã hội, gồm: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Cho ý kiến về các nội dung liên quan đến tài chính ngân sách, gồm: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 (trong đó có tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024); đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

Ngoài ra, xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 của tỉnh Quảng Bình; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Nguồn: Báo Công thương

15:09:06 07-10-2023

Tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Dự kiến ngày 11/10, khai mạc phiên họp thứ 27 (tháng 10/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp sẽ diễn ra […]

Đối tác của chúng tôi