Sự kiện - chuyên đề:

Xin mãi nguyện cầu

Cung kính cúng dường Chùa Ba Vàng *

 

Con về Ba Vàng ngước lên thành đẳng

Vái lạy đất trời – tri ân tiên tổ

Cảnh sắc – con người – chùa thiêng – giếng cổ

Trăm miền hội ngộ – tình như biển khơi

Đại hùng bảo điện như ngai khổng lồ

Non như thiên dựng – địa như trời cho

Nhãn quan nhân thế – trí tuệ Việt Nam

Sông như dải lụa – sóng Bạch Đằng giang

Bảo Quang Tự cổ – Bạch hổ rồng chầu

Long mạch Yên Tử – ức vạn năm sau

Trấn giữ bờ cõi – xin mãi nguyện cầu

Thế giới đẹp giàu – thái bình muôn thuở.

Phật tử Nguyễn Thị Lệ Yên

12:19:18 19-03-2019

Cung kính cúng dường Chùa Ba Vàng *   Con về Ba Vàng ngước lên thành đẳng Vái lạy đất trời – tri ân tiên tổ Cảnh sắc – con người – chùa thiêng – giếng cổ Trăm miền hội ngộ – tình như biển khơi Đại hùng bảo điện như ngai khổng lồ Non […]

Đối tác của chúng tôi