Sự kiện - chuyên đề:

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn “ Hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn”

VHDN: Năm 2017, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển Giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đáng phấn khởi.

Sở GTVT đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp công sức xây dựng đường liên thôn, đường làng, ngõ xóm,… theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; tuyên truyền về các chủ trương mới của Đề án, thống nhất nhận thức về phát triển giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đi liền với đó là việc tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về công tác quản lý bảo trì đường cấp huyện, đường đô thị giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức in và phát hành 3.000 cuốn sổ tay về “Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020” kèm theo những văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện đến 2.311 thôn, bản, khu phố; 226 xã, phường, thị trấn; đến cán bộ 11 Phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, tỉnh và các cán bộ Sở, Ban, ngành có liên quan. Năm 2017, nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho đề án đến thời điểm hiện tại là 40,56 tỷ đồng. Trong đó bao gồm hỗ trợ xi măng, đá, cát và các chi phí khác. Kinh phí từ ngân sách huyện hỗ trợ cho đề án là 110,69 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí trên, Sở GTVT tỉnh đã đầu tư, mở mới 56km đường giao thông nông thôn, sửa chữa duy tu nền, mặt đường 4.361,7 Km; phát quang tầm nhìn được 4.819.170 m2; làm mặt đường BTXM: 456,0Km; số xi măng sử dụng 56.197,4 tấn; số công huy động: 224.626 công; nhân dân đóng góp bằng tiền: 35.505 triệu đồng; khai thác cát, đá, sỏi: 68.882 m3, hiến đất làm đường 101.219 m2. Đã xây dựng 47 cầu, ngầm, với tổng chiều dài là 602,4m dài cầu, nâng tỷ lệ  “cứng hóa” đường đến trung tâm xã đạt 73,2%, (chỉ tiêu đề ra là 73%). Đến nay, toàn tỉnh có 39/207 xã có tỷ lệ cứng hoá và bê tông hoá cơ bản đạt 04 chỉ tiêu về tiêu chí giao thông (tiêu chí số 02) trong bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới… Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh giao cho ngành là phấn đấu cứng hóa được 400Km mặt đường giao thông nông thôn và hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông của 14/14 xã điểm trong xây dựng nông thôn mới, về đích năm 2017.

Bước sang năm 2018,  Sở GTVT Lạng Sơn sẽ chủ động tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư trong việc bố trí và huy động các nguồn lực để tập trung nâng tỷ lệ “cứng hóa” trên 400 km đường ô tô đến trung tâm xã, đạt mục tiêu đề ra là 76%; ưu tiên tập trung các nguồn lực hoàn thành tiêu chí giao thông các xã điểm trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2018./.

Lê Quang Bình

Chia sẻ
10:55:16 26-01-2018

VHDN: Năm 2017, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển Giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đáng phấn khởi. Sở GTVT đã chủ động […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi