Sự kiện - chuyên đề:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu: Chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết 28

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu đã tích cực thực hiện Nghị quyết này và chủ động phối kết hợp với các ngành, địa phương, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Một trong những thành tích đáng ghi nhận qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28, cùng với tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, BHXH tỉnh đã tập trung làm tốt công tác phối kết hợp với các ngành, địa phương trong việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 28 và các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và BHXH Việt Nam về BHXH.

Ông Lê Danh Đấu, Giám đốc BHXH tỉnh ký kết Chương trình phối kết hợp với Ngân hàng Vietcombank Bạc Liêu.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28, BHXH tỉnh cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức hơn 100 cuộc hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH với hơn 7.000 người tham dự bằng nhiều hình thức sinh động khác nhau và phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng ngành, địa phương và loại hình doanh nghiệp. Cũng như, ngoài phương pháp tuyên truyền trực quan, tổ chức thông tin chiều sâu trên các phương tiện thông tin đại chúng từ việc tổ chức các chuyên trang, chuyên đề, phóng sự, còn tổ chức đối thoại trực tiếp và trực tuyến với người dân, doanh nghiệp về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, đã phối hợp với Bưu điện tỉnh và 9 tổ chức đoàn thể, ban ngành cấp tỉnh tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH. Tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động và tích cực phát động

các phong trào thi đua phát triển người tham gia BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện gắn với mô hình “đi từng ngõ, gõ từng nhà”…

Với việc đa đạng hóa các hình thức tuyên truyền và phong phú về nội dung, đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động và làm thay đổi cách nghĩ của nhiều người về những lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT và BHTN. Đồng thời, khơi dậy được tính cộng đồng, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị khi việc tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 28 chính là thực hiện tốt chính sách an sinh, đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững trong tương lai.

Cùng với đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, BHXH tỉnh còn tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu…

TIẾP TỤC PHÁT HUY

Có thể nói, việc thực hiện Nghị quyết số 28 trong thời gian qua tuy đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng nhìn trong tổng thể vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc tiếp tục phát huy vai trò và nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng là rất quan trọng. Đặc biệt, phải xem việc thực hiện chính sách BHXH là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, được cụ thể hóa và đưa vào kế hoạch phát triển KT-XH của các địa phương hàng năm. Phải xem việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT và BHTN là “trụ cột” quan trọng trong hệ thống an sinh.

Cán bộ ngành BHXH quán triệt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện.

Theo đó, BHXH tỉnh sẽ chủ động và phối kết hợp với các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN.

Song song đó, kết hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường và đa dạng hóa các hình thức, nội dung thông tin theo chiều sâu về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH TN; công tác khám chữa bệnh BHYT; các hành vi vi phạm pháp luật, như: nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, lạm dụng Quỹ BHXH, BHYT, BHTN và tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những sáng kiến, mô hình và cách làm hay trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Cũng như truyền thông về ứng dụng VssID-BHXH số để người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được tiếp cận thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các tiện ích trên ứng dụng được tích hợp với cổng dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. Cá nhân có thể giao dịch trực tuyến hồ sơ liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, bản thân người lao động có thể tự kiểm tra, giám sát quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN của chủ sử dụng lao động có đầy đủ, kịp thời cho mình hay không, hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động…

Song song đó, tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm trực tiếp tại những địa phương có tỷ lệ độ bao phủ BHYT thấp, các xã nông thôn mới, tập trung đối thoại tại các doanh nghiệp chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN…

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân vận động, phát triển người tham gia BHYT và BHXH tự nguyện.

Đặc biệt, sẽ tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tiềm năng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và có sự phân công trách nhiệm cụ thể của từng ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo. Về BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp việc phát triển người tham gia Ngành lao động Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng và BHXH tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Như đối với việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, UBND các huyện, thi xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp với Ngành BHXH, thường xuyên tổ chức các hình thức đối thoại linh hoạt với người dân, nhằm tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT và BHXH tự nguyện và nhân rộng tinh thần “tương thân, tương ái” trong việc tặng thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn…

Với khí thế chào mừng xuân mới và phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ngành BHXH tỉnh sẽ cùng với các ngành và các cấp ủy Đảng, địa phương chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

LÊ DANH ĐẤU, Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu

 

09:51:04 04-01-2023

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu đã tích cực thực hiện Nghị quyết này và chủ động phối kết hợp với các ngành, địa phương, nhằm phát huy sức […]

Đối tác của chúng tôi