Sự kiện - chuyên đề:

BHXH tỉnh Hòa Bình:Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

VHDN- Trong những năm qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng đến công tác cải cách hành chính (CCHC), triển khai giao dịch điện tử, chuyển phát hồ sơ qua Bưu điện… để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, doanh nghiệp và người dân đến giao dịch trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng loạt các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống. Trên cơ sở rà soát từng thủ tục, quy trình của tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đến giải quyết, chi trả các chế độ. Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát công bố thực hiện giảm thời hạn giải quyết 10 thủ tục hành chính so với quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để người dân biết và dễ dàng thực hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã niêm yết tại bộ phận “một cửa”, đăng tải trên Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 929/ QĐ-BHXH ngày 26/7/2018; gắn công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên rà soát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi không đúng chuẩn mực… Bên cạnh đó Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính nhằm giảm bớt thời gian và chi phí cho người tham gia và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tại BHXH tỉnh.

Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội tỉnh là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang ứng  dụng hiệu quả 10 phần mềm quản lý; thực hiện tốt giao dịch điện tử đạt 100% với các đơn vị sử dụng lao động. Vận hành hiệu quả Hệ thống một cửa điện tử để quản lý, theo dõi toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn…; triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành và hệ thống thư điện tử của ngành, duy trì và thường xuyên nâng cấp Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đảm bảo an ninh mạng và an toàn cơ sở dữ liệu toàn ngành, hỗ trợ xử lý các lỗi kỹ thuật khi ứng dụng công nghệ thông tin.

Với các giải pháp đồng bộ cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã mang lại lợi ích cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng, minh bạch hóa các dịch vụ hành chính công. Từ đầu năm 2018 đến này, toàn tỉnh đã tiếp nhận 54.949 hồ sơ các loại; nhận qua dịch vụ Bưu chính 16.320 hồ sơ. Thực hiện giải quyết 33.659 lượt hồ sơ giải quyết BHXH.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua cơ quan Bưu điện; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua bộ phận “một cửa”, nhằm giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình, quy định đối với mọi thủ tục hành chính về chế độ BHXH, BHYT; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về cải cách hành chính…

PHẠM THỊ VINH

13:10:14 12-11-2018

VHDN- Trong những năm qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng đến công tác cải cách hành chính (CCHC), triển khai giao dịch điện tử, chuyển phát hồ sơ qua Bưu điện… để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, doanh nghiệp và người dân đến giao dịch […]

Đối tác của chúng tôi