Sự kiện - chuyên đề:

BHXH tỉnh Quảng Bình: Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

VHDN: Trong năm 2018, tỉnh Quảng Bình còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đã tác động lớn đến mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, Luật BHXH, Luật BHYT cũng có nhiều điểm mới bắt đầu có hiệu lực. Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh Quảng Bình xác định phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Phạm Thanh Tùng – Giám đốc BHXH tỉnh và ông Phạm Văn Vẽ – Chủ tịch Công đoàn BHXH tỉnh trao Ký kết giao ước thi đua.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Quảng Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt. Tính đến tháng 10/2018, đã có khoảng 30% lực lượng lao động trong tỉnh tham gia BHXH, bằng tỉ lệ bình quân chung của cả nước; tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 94% dân số- cao hơn 7,5% so với tỉ lệ bình quân chung cả nước và vượt 9% so với kế hoạch Chính phủ giao. Nhiều TTHC được cắt giảm; đã thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, nhận và trả kết quả TTHC qua Bưu chính và giao dịch điện tử.
Hiện nay, 100% dịch vụ công trong lĩnh vực BHXH, BHYT do BHXH tỉnh cung cấp đạt cấp độ 1 và cấp độ 2 trở lên, trong đó các dịch vụ công về tham gia BHXH, BHYT và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã đạt cấp độ 3. Thời gian thực hiện thủ tục tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT đối với các đơn vị, DN giảm từ 115 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm, bằng mức trung bình của các nước ASEAN+3…
Tuy nhiên, tỉ lệ gia tăng số đối tượng tham gia BHXH còn thấp, còn tình trạng DN nợ BHXH với số tiền lớn và kéo dài. Đáng chú ý, việc lạm dụng quỹ BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra ở một số nơi, khiến quỹ BHYT luôn tiềm ẩn nguy cơ thâm hụt… Ngoài ra, một bộ phận người dân còn hạn chế về nhận thức đối với chính sách BHXH, BHYT, làm ảnh hưởng đến mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Công Thuật – Phó BT Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện
NQ21-BCT.

Do đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà các Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, trong thời gian tới, cần tiếp tục có sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cũng như các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh. Riêng với BHXH tỉnh Quảng Bình sẽ phải huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ trong thực hiện các chế độ chính sách, nhất là chú trọng đổi mới phương thức thu BHXH, BHYT thông qua Ngân hàng, Kho bạc, Bưu điện và các hội, đoàn thể nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân. Đồng thời, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, xây dựng lộ trình trả nợ và giải quyết các chế độ cho NLĐ; tư vấn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với DN gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Chi trả chế độ BHXH thông qua tài khoản ATM và hệ thống Bưu điện đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.
BHXH tỉnh cũng chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán KCB BHYT cho các cơ sở y tế ngay từ đầu năm. Yêu cầu cơ sở y tế thực hiện cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin KCB BHYT lên Hệ thống thông tin giám định, giúp rút ngắn thời gian và đảm bảo chính xác trong thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Phối hợp trong kiểm tra liên ngành, thẩm định nguyên nhân chi vượt quỹ KCB được giao, đề xuất phương thức thanh toán đối với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn.

Chú trọng thực hiện CCHC và ứng dụng CNTT trong quản lý. Bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường ý thức trách nhiệm, kỷ cương hành chính của đội ngũ CCVC trong đơn vị, nhất là tiếp tục rà soát, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Phấn đấu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; cấp thẻ BHXH, BHYT điện tử; xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN…

Đồng thời, tích cực tham mưu kịp thời để Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tăng cường thực hiện các giải pháp thu nợ. Chú trọng phối hợp với LĐLĐ các cấp khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT kéo dài. Phối hợp với Sở Tài chính để thu kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng.

Công tác tuyên truyền được quan tâm đúng mức và phải đi trước một bước. Chủ động thông báo, cung cấp thông tin kết quả thực hiện chính sách, nhất là tình trạng trốn, nợ hoặc lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung thanh tra đối với những đơn vị, DN có hiện tượng lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, cố tình trốn đóng, nợ BHXH để kiên quyết xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự…

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ đầy tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể cũng như sự nỗ lực của tập thể CCVC trong đơn vị, BHXH tỉnh Quảng Bình tin tưởng công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng tốt hơn, tích cực góp phần vào ổn định chính trị- xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Phạm Thanh Tùng
Giám đốc BHXH tỉnh

15:38:39 08-12-2018

VHDN: Trong năm 2018, tỉnh Quảng Bình còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đã tác động lớn đến mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, Luật BHXH, Luật BHYT cũng có nhiều điểm mới bắt đầu có hiệu lực. Do vậy, để thực […]

Đối tác của chúng tôi