Sự kiện - chuyên đề:

BHXH Việt Nam: Nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ

VHDN:Sáng 8/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành BHXH Việt Nam tháng 4/2021. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Thế Mạnh Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã tiếp tục tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, việc làm của NLĐ. Do đó, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong những tháng đầu năm 2021, đặc biệt là công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT giảm so với cuối năm 2020.

Tính đến ngày 7/4, số người tham gia BHXH đạt trên 16 triệu người (đạt 32,17% lực lượng lao động trong độ tuổi); trong đó, 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, giảm trên 161 nghìn người so với cuối năm năm 2020, trên 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, giảm gần 29 nghìn người so với hết năm 2020. Toàn quốc có gần 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,04% dân số; giảm trên 613 nghìn người so với cuối năm 2020.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ đọng những tháng đầu năm còn cao, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT còn khá phổ biến, việc xử lý đối với đơn vị, DN phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động… vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Số người đề nghị hưởng BHXH một lần có chiều hướng gia tăng. Tính đến hết tháng 3/2021, toàn quốc giải quyết cho 247.783 người hưởng trợ cấp một lần, tăng 19.741 người so với cùng kỳ năm trước…

Nhấn mạnh những khó khăn chung, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhận định, năm 2021, Chính phủ dự báo còn nhiều khó khăn do dịch bệnh; nhiều chính sách mới được triển khai thực hiện, để hoàn thành nhiệm vụ, BHXH các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2021; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được BHXH Việt Nam phê duyệt; tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng Quỹ BHXH, BHYT.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; hướng dẫn, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản, quy định mới về chính sách BHXH, BHYT.

Triển khai kế hoạch truyền thông chính sách BHXH, BHYT năm 2021 thiết thực, hiệu quả; tập trung tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tập trung trực tiếp vào các nhóm đối tượng có khả năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, DN, NLĐ, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số…

Cùng với đó, toàn ngành phải quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tích hợp, cung cấp thêm các dịch vụ công của ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Châu Anh

09:56:49 16-04-2021

VHDN:Sáng 8/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành BHXH Việt Nam tháng 4/2021. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã tiếp tục tác động, ảnh hưởng không nhỏ […]

Đối tác của chúng tôi