Sự kiện - chuyên đề:

Cán bộ có trên 50% tổng số phiếu “tín nhiệm thấp” sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện có 1.700 người được lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp tỉnh; 12.028 người được lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp huyện. 10 trường hợp có trên 50% tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” sẽ bị xử lý như thế nào?

Ảnh tạp chí Tuyên giáo.
Cán bộ có trên 50% tổng số phiếu “tín nhiệm thấp” sẽ bị xử lý như thế nào? Ảnh tạp chí Tuyên giáo.

Ngày 25/03, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tính đến ngày 10/03/2024, cơ cấu tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có sự thay đổi, trong đó kiện toàn bầu 03 Chủ tịch HĐND (Ninh Bình, Hải Dương, Bình Dương), 9 Phó Chủ tịch HĐND, 07 Trưởng ban HĐND và 04 Phó Trưởng ban HĐND.

Trong số 61 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố có 19 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 18 Bí thư tỉnh, thành ủy, 34 Phó Bí thư tỉnh, thành ủy, 10 Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy. Hiện nay, cả nước có 54 Phó Chủ tịch HĐND là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Thành ủy và 58 Phó Chủ tịch HĐND là Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên.

HĐND một số tỉnh, thành phố đã miễn nhiệm 02 Chủ tịch HĐND (Đà Nẵng, Quảng Nam) và 08 Phó Chủ tịch HĐND do đã chuyển công tác, miễn nhiệm 01 Phó Chủ tịch HĐND do xử lý kỷ luật (Phú Yên) và bãi nhiệm 01 Chủ tịch HĐND (Hải Dương), khởi tố, bắt tạm giam 02 Chủ tịch HĐND (Lâm Đồng, Vĩnh Phúc) và 01 Phó Chủ tịch HĐND (Bắc Ninh).

Cán bộ có trên 50% tổng số phiếu "tín nhiệm thấp" sẽ bị xử lý như thế nào? Ảnh internet.
Cán bộ có trên 50% tổng số phiếu “tín nhiệm thấp” sẽ bị xử lý như thế nào? Ảnh internet.

Hiện nay còn một số tỉnh, thành phố chưa kiện toàn Chủ tịch HĐND (Đà Nẵng, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng), Phó Chủ tịch HĐND theo Luật định (thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Ninh Bình, Long An, Hòa Bình, Bắc Ninh)”, báo cáo nêu rõ.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, các địa phương thực hiện bảo đảm thực chất, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.

Ở cấp tỉnh có tổng số 1.700 người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. HĐND không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 208 người.

Kết quả số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao” là 1.546/1.700 người, chiếm tỷ lệ 90,94%. Có 1 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” là Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay, trường hợp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ở cấp huyện có tổng số 12.028 người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND không lấy phiếu tín nhiệm đối với 1.624 người.

Ảnh giaoduc.net.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Lê Duy Thành có hơn 53% số phiếu tín nhiệm thấp, trường hợp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh giaoduc.net.

Kết quả số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao” là 10.968/12.028 người, chiếm tỷ lệ 91,19%. Có 08 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”; có 01 trường hợp có trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”.

Liên quan đến xử lý với 08 trường hợp trên, báo cáo ghi rõ, 01 trường hợp ở Bình Phước đã xin từ chức và được chấp thuận. Tại Hậu Giang, HĐND cấp huyện đã họp bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ đối với 01 người. Tại Nghệ An, HĐND cấp huyện đã tổ chức kỳ họp bỏ phiếu tín nhiệm và đã miễn nhiệm đối với 02 người.

Tại thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định bố trí, luân chuyển công tác khác. Còn tại Hòa Bình, HĐND đã tổ chức họp bỏ phiếu tín nhiệm nhưng kết quả bỏ phiếu không đạt quá nửa tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” nên vẫn được giữ nguyên chức vụ.

“Hiện nay, còn tỉnh Kiên Giang và Quảng Nam đang tiến hành các thủ tục, quy trình để sớm trình HĐND xem xét, quyết định theo quy định pháp luật”, báo cáo nêu rõ.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

11:28:04 23-03-2024

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện có 1.700 người được lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp tỉnh; 12.028 người được lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp huyện. 10 trường hợp có trên 50% tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” sẽ bị xử lý như thế nào? Cán bộ có […]

Đối tác của chúng tôi