Sự kiện - chuyên đề:

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Năng động sáng tạo vượt khó nơi vùng biên ải

VHDN: Công ty Điện lực Lạng Sơn thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2017, Công ty đã chủ động vượt khó, năng động, sáng tạo, hoàn thành nhiều chỉ tiêu trọng yếu được giao, xứng đáng là một trong các doanh nghiệp hàng đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Công ty Điện lực Lạng Sơn có 25 đơn vị trực thuộc với 641 CBCNVC, trong đó 60% cán bộ, nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên. Công ty hoạt động dưới sự lãnh đạo của một Ban Giám đốc, một Đảng bộ cơ sở, có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của một tổ chức Công đoàn cơ sở, một tổ chức đoàn thanh niên và các đoàn thể khác trong Công ty. Công ty có nhiệm vụ: Quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh bán điện, xây dựng và phát triển lưới điện, cải tạo, sửa chữa, đại tu thiết bị điện, lưới điện, thiết kế lập dự án đầu tư phát triển lưới điện, tư vấn giám sát thi công các công trình điện đến cấp điện áp 35kV… trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ngay từ những ngày đầu năm 2017, Công ty đã khẩn trương xúc tiến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác với không khí phấn khởi đầy quyết tâm. Ban Lãnh đạo Công ty đã phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, triển khai sâu rộng đến các đơn vị trực thuộc, với phương châm ”Phục vụ tốt để kinh doanh tốt”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và sự phối hợp của Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng, trong năm, CBCNV Công ty Điện lực Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, vượt khó vươn lên, thi đua lao động sản xuất gắn với các phong trào “Điện lực kinh doanh giỏi“; “vận hành an toàn“; xây dựng “Đường dây kiểu mẫu” bằng khẩu hiệu hành động “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả cao“, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Công ty. Trong năm, Công ty đã thực hiện Quản lý vận hành lưới điện an toàn, cung cấp điện ổn định, liên tục cho sản xuất và tiêu dùng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công ty đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao: Điện thương phẩm tăng từ 5%; doanh thu tăng từ 5 %; nộp ngân sách Nhà nước 79 tỷ đồng; tổn thất điện năng giảm dần; thu nhập người lao động tăng từ 5%-6%; hoàn thành các công trình xây dựng lưới điện, đưa điện lưới Quốc gia đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đến nay, đã có 207/207 xã có điện lưới (đạt 100%); tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 100% số xã trên địa bàn tỉnh; trên 97,52% số hộ dân có điện lưới Quốc gia sử dụng. Điều đặc biệt hơn, Công ty chú trọng việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đã có 11 sáng kiến cấp Công ty, 1 sáng kiến cấp Tổng Công ty được áp dụng trong thực tiễn góp phần làm cho lưới điện hoạt động ổn định, giảm sự cố lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh… Ước tính mỗi sáng kiến làm lợi cho Công ty từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng/một năm. Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, việc làm cho cán bộ, CNVC, quan tâm đến an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đóng BHXH, BHYT, BHTN đạt 100%, cấp phát BHLĐ đầy đủ cho người lao động. Công ty cũng tích cực đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ – TDTT trong CNLĐ và làm tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện để lại tiếng vang trên địa bàn tỉnh.

Do có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Công ty, năm 2017, Công ty được bình chọn là “Tập thể lao động xuất sắc”, nhận Cờ Thi đua nhất cụm của UBND tỉnh, Đảng bộ Công ty đạt trong sạch, vững mạnh, Công đoàn vững mạnh, Đoàn cơ sở vững mạnh và nhiều thành tích nổi trội khác. Các hoạt động của Công ty Điện lực Lạng Sơn thật sự đáng được ghi nhận, nó đã góp phần cùng các ngành trong tỉnh xây dựng tỉnh Lạng Sơn – một vùng biên ải phía Bắc tổ quốc ngày càng giàu, đẹp, văn minh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Lê Quang Bình

09:12:44 10-03-2018

VHDN: Công ty Điện lực Lạng Sơn thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2017, Công ty đã chủ động vượt khó, năng động, sáng tạo, hoàn thành nhiều chỉ tiêu trọng yếu được giao, xứng đáng là một trong các […]

Đối tác của chúng tôi