Sự kiện - chuyên đề:

ĐẮK LẮK: Sáng mãi tinh thần chiến thắng lịch sử 10/3/1975

VHDN: Cách đây 47 năm, ngày 10/3/1975, quân và dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung đã sống trong khí thế sục sôi chiến đấu và chiến thắng của trận đánh Buôn Ma Thuột mở màn cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. Chiến thắng Buôn Ma Thuột mãi mãi là trang sử vàng oanh liệt của quân và dân ta trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, là điểm khởi đầu thắng lợi của cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau 47 năm giải phóng (1975 – 2022), hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần Chiến thắng 10-3, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Từ một địa phương có nhiều khó khăn, Đắk Lắk đã có những bước phát triển nhanh chóng và toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường; quan hệ đối ngoại tiếp tục được củng cố và mở rộng. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang viết tiếp những trang sử vàng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục nỗ lực, xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, bền vững, sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên.

Về định hướng phát triển kinh tế-xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2021-2025) nêu rõ: Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm, sử dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tăng sản lượng, chất lượng hàng hóa xuất khẩu.

Phát triển hài hòa giữa các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi; tăng giá trị thu nhập trên một ha đất nông nghiệp; nâng cao trình độ công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và chế biến nông lâm sản.

Về lâm nghiệp: Quy hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả 3 loại rừng. Căn cứ vào trữ lượng và năng suất tăng trưởng của rừng; nhu cầu chế biến, sử dụng và xuất khẩu đồ gỗ để xác định khối lượng khai thác; rừng tự nhiên hợp lý, đảm bảo tái sinh rừng; khai thác rừng gắn với việc trồng rừng.

Hình thành và phát huy hiệu quả các khu công nghiệp tập trung Hoà Phú, cụm công nghiệp Ea Đar – Ea Kar, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuật; đồng thời quy hoạch các cụm công nghiệp Ea H’leo, Krông Bông và các huyện còn lại, mỗi cụm, điểm công nghiệp có qui mô khoảng 30 – 50 ha.

Gắn phát triển công nghiệp với việc hình thành mạng lưới đô thị và phân bố các điểm dân cư tập trung; cũng như giải quyết các vấn đề xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng an ninh. Tiếp tục phát triển một số ngành dịch vụ có tiềm năng để phát huy ưu thế và khả năng cạnh tranh như du lịch, hàng không, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, bưu chính viễn thông.

Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại nội địa, nhất là hình thành các mạng lưới bán lẻ ở các đô thị theo hướng hiện đại, văn minh và hệ thống chợ nông thôn, nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của xã hội. Bảo đảm hàng hóa luôn thông thông suốt trong thị trường nội địa và giao lưu buôn bán với nước ngoài.

Đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu và quan hệ kinh tế đối ngoại, không ngừng nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu. Phát triển đa dạng các loại hình du lịch: du lịch sinh thái, cảnh quan; du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch lễ hội v.v. Phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ, tôn tạo cảnh quan, môi trường; bảo vệ và phát triển đàn voi; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển du lịch gắn với việc đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Hình thành hệ thống giáo dục toàn diện thống nhất từ giáo dục mầm non đến hệ trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học và cao đẳng phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục – đào tạo.

Phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Tây Nguyên, các Viện nghiên cứu của TW đóng trong địa bàn tỉnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo mục tiêu và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tập trung đầu tư nâng cấp Trường Đào tạo nghề thanh niên dân tộc thành Trường Cao đẳng nghề. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động các Trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện, ở các huyện Krông Buk, Krông Ana, Ea Kar, Ea H’leo và tiếp tục quy hoạch phát triển cho các huyện còn lại; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đào tạo nghề.

Tiếp tục phát triển sự nghiệp y tế cả về qui mô và chất lượng đến tận thôn buôn, nhằm đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về y tế. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống y tế các cấp về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ y tế, tiếp tục phấn đấu từ nay đến 2025 đạt 30-35 giường bệnh/vạn dân.

Coi trọng việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc đặc trưng Tây Nguyên. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa. Xây dựng các hương ước, quy ước buôn làng văn hoá. Bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là bản sắc văn hoá đặc trưng Tây Nguyên. Xây dựng các cơ sở văn hoá, thể dục, thể thao, phát thanh truyền hình cấp vùng. Khi định hướng đã được xác định rõ ràng, với sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc, Đảng bộ Đắk Lắk chắc chắn sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống Nhân dân, đưa thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung phát triển mọi mặt, sáng mãi với tinh thần chiến thắng lịch sử 10/3/1975.

Nguyễn Văn Cuông

 

09:02:26 10-03-2022

VHDN: Cách đây 47 năm, ngày 10/3/1975, quân và dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung đã sống trong khí thế sục sôi chiến đấu và chiến thắng của trận đánh Buôn Ma Thuột mở màn cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. Chiến thắng Buôn Ma Thuột mãi mãi là trang […]

Đối tác của chúng tôi