Sự kiện - chuyên đề:

Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Thanh Xuân

Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ III (2020 – 2025) thành công tốt đẹp

VHDN: Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, là tiêu chí của Đại hội nhiệm kỳ III ( 2020 – 2025) của Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Thanh Xuân diễn ra trong hai ngày 5 và 6 tháng 6  năm 2020, đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND cùng 115 Đại biểu chính thức đại diện cho hơn 70 Chi bộ và hơn 650 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự.

Nhiệm kỳ II ( 2015 – 2020) vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trong  toàn Đảng bộ cơ bản ổn định, có hướng phát triển tích cực. Tổng số cán bộ công nhân viên và người lao động tại các đơn vị – doanh nghiệp trực thuộc trên 5300 người, tổng doanh thu 18.431.221 tỷ đồng. Tổng số tiền nộp thuế cho Nhà nước là 595,537 tỷ đồng. Đóng BHXH, BHYT, BHTN hơn 179 tỷ đồng. Đời sống người lao động được cải thiện, thu nhập bình quân từ năm 2015-2019 là 7,1 triệu đồng/người/tháng.

Các hoạt động xã hội, từ thiện được quan tâm, hưởng ứng tích cực, thiết thực và hiệu quả. Tổng giá trị các doanh nghiệp trong Đảng bộ đã quyên góp ủng hộ 15,244 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và chú trọng. Các tổ chức đoàn thể nhân dân trong các đơn vị doanh nghiệp được củng cố, đã phát huy được vai trò tiên phong đi đầu trong việc xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành mọi chủ trương nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước…

Tại Đại hội các đại biểu đã phát biểu làm rõ nguyên nhân và những hạn chế, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh và các hoạt động của doanh nghiệp và khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ II (2015 – 2019) trong toàn Đảng bộ đã và đang tiếp thêm ý chí sức mạnh để toàn Đảng bộ nỗ lực xây dưng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu thiết thực trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp và các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế cũng như xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III ( 2020- 2025 ), bầu Ban Thường vụ và Bí thư đảng bộ, đồng thời đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III ( 2020- 2025 ) với sự nhất trí cao của các đại biểu.

Thu Hà

08:37:35 09-06-2020

VHDN: Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, là tiêu chí của Đại hội nhiệm kỳ III ( 2020 – 2025) của Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà […]

Đối tác của chúng tôi