Sự kiện - chuyên đề:

Thủ tướng phê duyệt đầu tư dự án đường dây 500kV Nam Định I-Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1241/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa.

Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc đường dây 50kV mạch 3. Dự án này có vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu hơn 925 tỷ đồng, chiếm 30% giá trị tổng mức đầu tư được phân bổ theo kế hoạch. Vốn vay ngân hàng thương mại là hơn 2.100 tỷ đồng, chiếm 70% giá trị tổng mức đầu tư (bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Việc đầu tư góp phần góp phần bổ sung điện cho khu vực miền Bắc. Ảnh minh họa
Việc đầu tư góp phần góp phần bổ sung điện cho khu vực miền Bắc. Ảnh minh họa

Thủ tướng chấp thuận nhà đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia ((EVNNPT) đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Mục tiêu của dự án là giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc – Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Dự án góp phần nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc – Trung, kết hợp với các cung đoạn đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu – Thanh Hóa – Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Theo đó, Dự án đóng vai trò truyền tải công suất nhà máy nhiệt điện Nam Định I sau khi nhà máy đi vào vận hành và các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung bộ, nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực miền Trung vào hệ thống điện quốc gia, tạo mối liên kết lưới điện các khu vực. Chiều dài đường dây này là khoảng 74,4 km từ sân phân phối 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I đến trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Dự án trải dài trên địa bàn 3 tỉnh là Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tiến độ thực hiện dự án từ 2023 – 2025, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024.

Theo quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ đối với quá trình đầu tư dự án; Chỉ đạo EVN và EVNNPT tổ chức thực hiện quản lý đầu tư dự án bảo đảm hiệu quả.

UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai dự án cấp bách này… Các địa phương sẽ chủ trì, phối hợp với EVNNPT bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích thực hiện dự án.

EVN và EVNNPT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ dự án; chịu trách nhiệm huy động góp đủ số vốn đã đăng ký theo tiến độ đảm bảo tính khả thi và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Hai đơn vị này phải khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Quyết định nêu rõ, chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt…

Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị

Chia sẻ
09:20:30 27-10-2023

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1241/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc đường dây 50kV mạch 3. Dự án này có vốn đầu tư trên 3.000 […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi