Sự kiện - chuyên đề:

Đấu thầu qua mạng cần thay đổi tư duy người đứng đầu

VHDN: Để hoàn thành được lộ trình đấu thầu qua mạng và xây dựng được môi trường đấu thầu thực sự minh bạch, hiệu quả, thu hút các thành phần tham gia thì cần có sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu và cả nhà thầu.

Anh Thư

13:50:27 07-11-2019

VHDN: Để hoàn thành được lộ trình đấu thầu qua mạng và xây dựng được môi trường đấu thầu thực sự minh bạch, hiệu quả, thu hút các thành phần tham gia thì cần có sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu và cả nhà thầu. […]

Đối tác của chúng tôi