Sự kiện - chuyên đề:

Đường Vành đai 4 đạt được nhiều kết quả sau nửa năm thi công

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng được khởi công ngày 25/6/2023. Sau hơn 6 tháng thi công, dự án đang được gấp rút triển khai đồng loạt trên cả 3 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Theo báo cáo của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được chia làm 7 dự án thành phần.

Trong đó, Dự án thành phần 2.1 (trên địa bàn TP Hà Nội), đang được triển khai 32 mũi thi công (23 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu). Đối với hạng mục thi công đường, đã thi công bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng 385.105/712.468m3, đắp cát 400.544/2.873.780m3, đắp đất bao K95 khoảng 50.654/402.262m3, thi công cọc CDM khoảng 4.741/525.982m, giếng cát khoảng 935/4.082m, đang triển khai thi công cắm bấc thấm.

Dự án xây dựng đường Vành đai 4 đang được gấp rút triển khai trên cả 3 tỉnh thành.
Dự án xây dựng đường Vành đai 4 đang được gấp rút triển khai trên cả 3 tỉnh thành.

Đối với hạng mục cầu, đơn vị thi công hoàn thành 200/532 cọc khoan nhồi và đang đúc dầm các cầu: Cà Lồ, vượt đường sắt, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, Khê Tang, Đan Hoài, Hòa Chư, Văn Hội…

Tổng giá trị hợp đồng của 4 gói thầu thuộc Dự án thành phần 2.1 khoảng 4.691 tỷ đồng; sản lượng thi công đến nay ước đạt khoảng 422 tỷ đồng (9,0% giá trị hợp đồng).

Về tình hình cung ứng nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án, hiện nay các nhà thầu thi công đã tập kết vật liệu về công trường và thi công được hơn 340.000m3 cát đắp, 50.000m3 đất đắp bao và vẫn đang tiếp tục vận chuyển tập kết vật liệu về công trường đáp ứng thi công theo đúng tiến độ dự án. Cung cấp từ nguồn vật liệu do nhà thầu thi công đăng ký khai thác theo cơ chế đặc thù.

Đối với dự án thành phần 2.2 (trên địa bàn tỉnh Hưng Yên), đã tổ chức 4 mũi thi công đường, đến nay bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng 59.107/794.024m3, đắp cát khoảng 49.256/727.675m3, đang chuẩn bị triển khai thi công cắm bấc thấm. Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu thuộc Dự án thành phần 2.2 khoảng 1.253 tỷ đồng, sản lượng thi công đến nay đạt 13 tỷ đồng (đạt 1,1%).

Đối với dự án thành phần 2.3 (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh), tuyến đường song hành được chia thành 3 phân đoạn tương ứng với 3 gói thầu xây lắp, trong đó 3/3 phân đoạn đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Trong đó đoạn từ giáp ranh với tỉnh Hưng Yên đến QL38 sẽ tổ chức 10 mũi thi công (trong đó 8 mũi thi công đường, 2 mũi thi công cầu) và triển khai thi công đồng loạt các mũi thi công trong tháng 1/2024.

Đoạn từ QL.38 đến cầu Hoài Thượng đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và bắt đầu triển khai thi công trong tháng 1/2024.  Đoạn thuộc địa phận thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh đã phê duyệt và lựa chọn nhà thầu xây lắp, sẽ triển khai thi công trong Quý I/2024.

Về dự án thành phần 3 (Dự án PPP), sau khi UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án tại Quyết định số 6479/QĐ-UBND ngày 20/12/2013, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã trình UBND TP thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc tiểu dự án đầu tư công.

Về tình hình giải ngân, thanh toán, đối với TP Hà Nội, đạt 69%; đối với tỉnh Hưng Yên đạt 100% và đối với tỉnh Bắc Ninh đạt 68,3%.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, một số hạng mục vẫn còn chậm so với tiến độ như, công tác di chuyển mộ, đến nay số lượng mộ còn lại, khoảng 4.016 ngôi mộ (Thành phố Hà Nội 1.364 ngôi; tỉnh Hưng Yên 1.156 ngôi, tỉnh Bắc Ninh 660 ngôi). Công tác thẩm định, phê duyệt hạng mục di chuyển công trình ngầm nổi, đặc biệt là công tác di chuyển tuyến đường dây điện cao thể từ 110KV đến 500KV còn chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Dự án thành phần 3 còn chậm so với yêu cầu.

Dự kiến tiến độ trong năm 2024, sẽ tập trung thực hiện công tác GPMB đối với 84,57 ha còn lại (Hà Nội 27,35 ha; tỉnh Hưng Yên 34,6 ha, tỉnh Bắc Ninh 22.62 ha) và di chuyển 4.016 ngôi mộ (Thành phố Hà Nội 1.364 ngôi; tỉnh Hưng Yên 1.156 ngôi, tỉnh Bắc Ninh 660 ngôi), xong trước ngày 31/3/2024.

Đồng thời, tập trung di chuyển ngầm nổi các hạng mục điện trung, hạ thế, hệ thống thông tin, cấp nước, phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2024; hoàn thành di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 110KV đến 500KV trong năm 2024.

Đối với nhóm dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành sẽ tập trung huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục công trình trên toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành các đoạn tuyến đường song hành không phải xử lý nền đất yếu trong năm 2024, hoàn thành các đoạn tuyến còn lại trong năm 2025.

Dự án thành phần 3 sẽ được dự kiến khởi công công trình vào đầu quý IV/2024, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Đồng thời tiếp tục rà soát quy hoạch đối với các mỏ vật liệu cát, đất đắp để giới thiệu cho các nhà thầu trúng thầu thi công dự án áp dụng cơ chế đặc thù.

Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị

14:08:04 04-01-2024

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng được khởi công ngày 25/6/2023. Sau hơn 6 tháng thi công, dự án đang được gấp rút triển khai đồng loạt trên cả 3 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Theo […]

Đối tác của chúng tôi