Sự kiện - chuyên đề:

Trước ngày 10/4, các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư sẽ bị điều chuyển

Đến nay, còn 6 bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; các địa phương Quảng Trị, Bình Dương, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Thái Bình, Ninh Bình, Bình Phước, TP. HCM, Tây Ninh, Vĩnh Long, Lâm Đồng.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 29 ngày 1/4 về hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

Công điện nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho 34 nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn là 33.156,987 tỷ đồng (bằng với số vốn Quốc hội quyết nghị). Đồng thời, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí trong kế hoạch này.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 6 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để trình cấp có thẩm quyền giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và giao vốn kế hoạch năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ, dự án, gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ: Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); các địa phương: Quảng Trị, Bình Dương, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Thái Bình, Ninh Bình, Bình Phước, TP HCM, Tây Ninh, Vĩnh Long, Lâm Đồng.

Để bảo đảm kịp thời phân bổ vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành trên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ.

Đối với những dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm điều kiện bố trí kế hoạch vốn hàng năm theo quy định, gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 10/4 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sau thời hạn này, trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, Bộ KH&ĐT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh cho các bộ, cơ quan, địa phương, các dự án có đủ điều kiện theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trước ngày 20/4 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, giao kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng vừa ký quyết định giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ GTVT và 8 địa phương để thực hiện ba dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia. Cụ thể, giao Bộ GTVT tải 2.571 tỷ đồng và UBND 8 tỉnh, thành: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng với tổng vốn là 3.887 tỷ đồng để thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

16:03:58 02-04-2024

Đến nay, còn 6 bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; các địa phương Quảng Trị, Bình Dương, Phú […]

Đối tác của chúng tôi