Sự kiện - chuyên đề:

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

VHDN:Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND  tỉnh Hòa Bình và BHXH Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, ngành BHXH tỉnh Hòa Bình đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện hoàn thành vượt mức, đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT tăng mạnh; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm về mức thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của toàn ngành. Chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn; lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên. Điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ được quan tâm đúng mức.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao đổi công việc với tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh Hòa Bình.

Tính đến 30/9/2018, số người tham gia BHXH là trên 75 nghìn người, số người tham gia BHYT 821.892 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 97,2% dân số, vượt  4,9% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018. Số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh trên 1.284 tỷ đồng, đạt 71,9%  so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. BHXH tỉnh đã triển khai cấp 19.519 sổ BHXH, đạt 99,94% số lao động đang tham gia BHXH và đạt 99,9% số sổ BHXH bàn giao cho người lao động. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được triển khai, thực hiện theo đúng quy định, luôn đảm bảo kịp thời cho người tham gia.  

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đơn vị và người dân trong giao dịch về BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã vận hành và khai thác có hiệu quả hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin và các phần mềm do BHXH Việt Nam cung cấp; duy trì và thường xuyên nâng cấp trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, đảm bảo an ninh mạng và an toàn cơ sở dữ liệu toàn ngành; đảm bảo duy trì hoạt động công nghệ thông tin thông suốt trong toàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được đẩy mạnh và tăng cường hơn, từ đầu năm đến hết tháng 9/2018, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra 69 đơn vị, kiểm tra 32 đơn vị. Qua thanh tra, đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN; thu hồi số nợ trên 6,6 tỷ đồng, yêu cầu truy đóng cho nhiều lao động.

Hội nghị đánh giá thực hiện dự toán chi KCB BHYT.

Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng. BHXH từ tỉnh tới huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tới người lao động và người sử dụng lao động với nhiều hình thức như: truyền tải thông tin qua các chuyên mục, thực hiện các phóng sự, trả lời phỏng vấn trên Báo và Đài tỉnh; xuất bản các ấn phẩm, panô, phát tờ rơi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ doanh nghiệp làm công tác BHXH; tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động, cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho các đại lý thu BHXH, BHYT thuộc Bưu điện và UBND xã, phường, thị trấn. Định kỳ tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về hoạt động công tác BHXH, BHYT cho các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT .

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, toàn thể công chức, viên chức BHXH tỉnh Hòa Bình quyết tâm “xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đẩy mạnh triển khai công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; kiểm tra việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý khi có dấu hiệu lạm dụng quỹ BHXH, BHYT. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT, kịp thời ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; chủ động và phối hợp với các cơ sở KCB BHYT kiểm soát các chi phí bất hợp lý. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản theo quy định; giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, phần mềm nghiệp vụ và công tác giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng trong đánh giá và sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp./.

Nguyễn Minh Hải

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ
13:22:08 09-10-2018

VHDN:Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND  tỉnh Hòa Bình và BHXH Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, ngành BHXH tỉnh Hòa Bình đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi