Sự kiện - chuyên đề:

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024

Sở LĐTB&XH Hà Nội thống nhất với dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đồng thời, Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết các DN trên địa bàn Thủ đô đang áp dụng mức lương tối thiểu vùng I và II.

 

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ LĐTB&XH về lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định mức lương tối thiểu năm 2024.

Theo đó, Sở LĐTB&XH Hà Nội thống nhất dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể, Bộ LĐTB&XH đề xuất mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Mức lương tối thiểu tháng: vùng I là 4.960.000 đồng/tháng; vùng II là 4.410.000 đồng/tháng; vùng III là 3.860.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu giờ: vùng I là 23.800 đồng/giờ; vùng II là 21.200 đồng/giờ; vùng III là 18.6000 đồng/giờ; vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Sở LĐTB&XH Hà Nội thống nhất với dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Ảnh minh họa.
Sở LĐTB&XH Hà Nội thống nhất với dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Ảnh minh họa.

Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng thông tin danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, các DN trên địa bàn TP Hà Nội đang áp dụng mức lương tối thiểu theo 2 vùng:

Vùng I, áp dụng mức lương tối thiểu tháng 4.680.000 đồng/tháng; mức lương tối thiểu giờ là 22.500 đồng/giờ.

Vùng II, áp dụng mức lương tối thiểu tháng 4.160.000 đồng/tháng; mức lương tối thiểu giờ 20.000 đồng/giờ.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn, để duy trì ổn định và tạo mối quan hệ hài hòa trong DN, Sở LĐTB&XH Hà Nội không đề xuất điều chỉnh vùng hiện hành; giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ.

Như vậy, nếu dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được Chính phủ thông qua, từ ngày 1/7/2024, mức lương tối thiểu ở Hà Nội sẽ được áp dụng đối với vùng I là: 4.960.000 đồng/tháng, 23.800 đồng/giờ; vùng II là 4.410.000 đồng/tháng, 21.200 đồng/giờ.

 

Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị

16:02:42 22-04-2024

Sở LĐTB&XH Hà Nội thống nhất với dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đồng thời, Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết các DN trên địa bàn Thủ đô đang áp dụng mức lương tối thiểu vùng I và II. […]

Đối tác của chúng tôi