Sự kiện - chuyên đề:

Hoàn thiện khái niệm Cổng đấu giá tài sản quốc gia từ luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hoàn thiện khái niệm Cổng đấu giá tài sản quốc gia trong dự thảo Luật Đấu giá tài sản, làm rõ yêu cầu quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.

 

Sáng 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Nghiên cứu để bổ sung dịch vụ công trực tuyến

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận cơ quan chủ trì thẩm tra của Ủy ban Kinh tế phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan đã sửa đổi hoàn thiện Luật này khá toàn diện và công phu, tiếp thu được nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương. Theo Chủ tịch Quốc hội, dự án Luật đến nay khá hoàn thiện, đủ điều kiện để trình Quốc hội để xem xét thông qua.

daugiats.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban soạn thảo tiếp tục bám sát các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc xây dựng Luật này, tránh việc chỉ vào vấn đề về kỹ thuật, tiếp tục rà soát kỹ lại để tiếp tục thể chế hóa đủ kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực đấu giá tài sản.

Về Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và vai trò, trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nên hoàn thiện khái niệm Cổng đấu giá tài sản quốc gia trong dự thảo Luật, làm rõ yêu cầu quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời bổ sung trách nhiệm Bộ Tư pháp không chỉ xây dựng, quản lý và hướng dẫn sử dụng Cổng Đấu giá quốc gia, tài sản quốc gia mà cần có quy định để đáp ứng yêu cầu về lưu trữ, bảo mật thông tin. Nghiên cứu để bổ sung dịch vụ công trực tuyến có thu phí có liên quan đến đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp như là phí thuê Cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia và hoặc trang thông tin đấu giá để tổ chức đấu giá trực tuyến.

Hoàn thiện đấu giá trực tuyến phù hợp với thực tiễn

Về trình tự, thủ tục tham gia đấu giá tài sản, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để hoàn thiện các nội dung đảm bảo cho khả thi; cùng với đó là vấn đề lãi suất, phương án quy định đối với khoản tiền đặt trước; quy định mang tính quy định khung để Chính phủ quy định chi tiết nhằm tăng cường đấu giá trực tuyến; nghiên cứu bổ sung quy định cho phép giảm giá khởi điểm của tài sản sau mỗi lần đấu giá không thành.

daugiatc.jpeg
Toàn cảnh phiên họp.

Nhấn mạnh, dự án Luật có tính chuyên ngành sâu, nặng về kĩ thuật nhưng lại liên quan đến thủ tục hành chính, cải cách hành chính, quyền và lợi ích của các bên và liên quan đến nhiều dự án luật khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế lắng nghe, cầu thị, cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội, các bộ ngành tham gia góp ý thêm vào dự án Luật bảo đảm chất lượng cao hơn và giải quyết được những điểm nghẽn đã chỉ ra.

Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn cho biết, dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đã sửa đổi, bổ sung 42 Điều, khoản của Luật hiện hành; tăng 16 Điều, khoản so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 “nhưng chủ yếu là sửa về mặt kỹ thuật lập pháp, không phát sinh nhiều chính sách mới”.

nguyenminhson.jpeg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn

Về đấu giá trực tuyến và áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến đối với tài sản công, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp thu bổ sung Điều 43a tại dự thảo Luật về đấu giá trực tuyến trên cơ sở luật hóa các quy định về hình thức đấu giá trực tuyến phù hợp với thực tiễn; đồng thời quy định đối với trường hợp đấu giá tài sản công được thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến, thì phải sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia do Bộ Tư pháp xây dựng, quản lý và vận hành nhằm một mặt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; mặt khác đây được xem là giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng thông đồng, dìm giá, tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản. Đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá tác động đối với quy định đấu giá trực tuyến đối với tài sản công phải được thực hiện qua Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và lộ trình khả thi thực hiện việc đấu giá tài sản công bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

 

Nguồn: Báo Công lý

14:02:46 14-03-2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hoàn thiện khái niệm Cổng đấu giá tài sản quốc gia trong dự thảo Luật Đấu giá tài sản, làm rõ yêu cầu quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan. […]

Đối tác của chúng tôi