Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Quốc hội thảo luận Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân và Luật Thủ đô sửa đổi

Văn phòng Quốc hội thông báo, hôm nay, ngày 28/5, Quốc hội thảo luận về những ý kiến khác nhau của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân và Luật Thủ đô sửa đổi.

 

Cụ thể nội dung làm việc ngày 28/5 như sau:

Các đại biểu thảo luận tại hội trường ngày 27/5. Ảnh quochoi.vn.
Các đại biểu thảo luận tại hội trường ngày 27/5. Ảnh quochoi.vn.

Buổi sáng

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi.

– Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi.

– Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

– Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

– Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:05:18 28-05-2024

Văn phòng Quốc hội thông báo, hôm nay, ngày 28/5, Quốc hội thảo luận về những ý kiến khác nhau của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân và Luật Thủ đô sửa đổi.   Cụ thể nội dung làm việc ngày 28/5 như sau: Các đại biểu thảo luận tại hội trường ngày 27/5. […]

Đối tác của chúng tôi