Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi

Hôm nay, ngày 23/4, ngày làm việc cuối cùng của Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban xem xét, cho ý kiến, thảo luận dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, 2 chuyên đề, 3 báo cáo…

 

Văn phòng Quốc hội thông báo, buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024.

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi.vn.
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi.vn.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ được cho ý kiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước; thảo luận dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 báo cáo của Chính phủ. Đó là báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14.

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Cuối giờ chiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:28:56 23-04-2024

Hôm nay, ngày 23/4, ngày làm việc cuối cùng của Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban xem xét, cho ý kiến, thảo luận dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, 2 chuyên đề, 3 báo cáo…   Văn phòng Quốc hội thông báo, buổi sáng, Ủy […]

Đối tác của chúng tôi