Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều dự luật

Hôm nay (14/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp 31, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

 

Trong sáng nay, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

6 dự án luật khác cũng được thảo luận tại phiên họp lần này gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 02/2024; xem xét công tác nhân sự.

Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bên cạnh đó, xem xét, quyết định thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong ngày 18/3, với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao.

Trong lĩnh vực tài chính, trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; trong lĩnh vực ngoại giao, trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Hai Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Lê Minh Khái cùng các bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:44:45 14-03-2024

Hôm nay (14/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp 31, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.   Trong sáng nay, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, […]

Đối tác của chúng tôi