Sự kiện - chuyên đề:

Hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng dịch vụ công quốc gia đã thu hút hàng chục nghìn tài khoản tham gia, hỗ trợ nhiều cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trong 01 tháng từ ngày 20/01/2024 đến ngày 20/02/2024 đã có hơn 370 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 7,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,1 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 1,2 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 1,1 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 720 tỷ đồng.

Tính chung đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.505 dịch vụ công trực tuyến; có hơn 12,17 triệu tài khoản; hơn 287 triệu hồ sơ đồng bộ; hơn 30,2 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; 39,7 triệu hồ sơ trực tuyến từ Cổng, hơn 23,7 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 11.133 tỷ đồng; hơn 433 nghìn cuộc gọi tới tổng đài tư vấn, giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ hiện đang hoàn thiện dự thảo Quyết định danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024 theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ;

Đồng thời, đã có văn bản gửi các bộ,ngành địa phương liên quan để thành lập Tổ Biên tập xây dựng Mô hình mẫu về bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết nối Bộ phận Một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn, tổ chức thí điểm trong năm 2024 tại các địa phương;

Ban hành văn bản kiểm tra, rà soát thông tin giao dịch thanh toán phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cũng theo Bộ TT&TT, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, là nền tảng quan trọng trong phát triển Chính phủ số.

Hiện nay, Nền tảng đã kết nối 103 bộ, ngành, địa phương, cơ quan,tổ chức ở Trung ương (cơ bản hết cơ quan cấp I); đã kết nối 10 cơ sở dữ liệu, 15 hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên NDXP.

Tổng số giao dịch từ khi đưa vào khai thác (2019) đến nay (19/02/2024) đạt 1,86 tỷ. Trong tháng 02/2024 (từ 23/01/2024 đến 19/02/2024) phát sinh 94,4 triệu giao dịch; hàng ngày có trung bình khoảng 3,7 triệu giao dịch.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

16:14:56 01-03-2024

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng dịch vụ công quốc gia đã thu hút hàng chục nghìn tài khoản tham gia, hỗ trợ nhiều cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.   Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trong 01 tháng từ ngày 20/01/2024 […]

Đối tác của chúng tôi