Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Hồng Dân: Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững

VHDN: Với thế mạnh kinh tế là sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và Nhân dân huyện Hồng Dân đã nỗ lực thi đua lao động sáng tạo. Qua đó, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tình hình sản xuất lúa trên đất tôm ở xã Ninh Thạnh Lợi.

Kinh tế tăng trưởng cao

Với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 – 2020 đạt 10,8%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết là 7,11%), GRDP bình quân đầu người đạt 58,7 triệu đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết là 57 triệu đồng), tăng 27,47 triệu đồng so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.245 tỷ đồng, tăng 16,2 % (chỉ tiêu Nghị quyết 12%).

Có được kết quả đáng ghi nhận đó, do Đảng bộ huyện đã tích cực làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và khai thác, phát huy tốt các nguồn lực. Đồng thời, năng động trong chỉ đạo điều hành và khơi dậy ý thức thi đua, khát vọng cống hiến và không ngừng vươn lên từ mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Điều đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa nền kinh tế huyện nhà không ngừng tăng trưởng và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh vốn có.

Nông dân huyện Hồng Dân trúng mùa tôm càng xanh trên đất lúa.

Cụ thể cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Ngành nông nghiệp chuyển dần sản xuất từ chiều rộng sang chiều sâu với nhiều mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế. Công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát triển; thương mại, dịch vụ phát triển khá và chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, hưởng thụ của người dân.

Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp tuy bị ảnh hưởng khá nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh, nhưng nhờ tập trung làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả, phát triển bền vững nên nông nghiệp, thủy sản phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, thủy sản bình quân 5 năm đạt 7,5% (tăng 3,5% so với Nghị quyết Đại hội XII). Sản xuất nông nghiệp có bước chuyển biến tích cực từ coi trọng sản lượng sang chất lượng, từ chủ yếu phục vụ tiêu dùng sang kết hợp giữa tiêu dùng với sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị.

Trong lĩnh vực trồng trọt, huyện đã tập trung chỉ đạo thay đổi cơ cấu giống lúa, chuyển dần sang sản xuất lúa chất lượng cao; chủ động liên kết sản xuất, chuyển đổi sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo mô hình cánh đồng lớn, tổ bơm tác, hình thành nhiều ô đê bao khép kín. Từng bước, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi phương thức, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người nông dân. Tỷ lệ cơ giới hóa ở các khâu: làm đất đạt 100%, gieo cấy đạt 20%, bơm tác 100%, thu hoạch đạt trên 95%. Năm 2020, sản lượng lúa đạt hơn 237.730 tấn (tăng 17.574 tấn so với Nghị quyết Đại hội XII).

Riêng lĩnh vực nuôi trồng thủy sản có sự tăng trưởng khá, chủ yếu là nuôi tôm sú, tôm càng xanh, xen canh cua, cá và các loài thủy sản khác. Diện tích nuôi thủy sản là 25.635 ha, tăng 2.483 ha so với năm 2015. Năng suất, chất lượng từng bước nâng lên, tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2020 đạt 44.000 tấn, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tăng 11.600 tấn so với năm 2015.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, phát triển nhiều mô hình sản xuất ở cả 2 vùng: vùng ngọt ổn định và vùng xâm nhập mặn. Ở vùng ngọt ổn định, phát triển mô hình lúa – cá, lúa màu kết hợp với trồng các loại cây ăn trái. Trong đó, mô hình ô đê bao khép kín trồng lúa kết hợp

với nuôi trữ cá đồng trên ruộng lúa bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá. Ở vùng xâm nhập mặn, huyện đã chỉ đạo một số mô hình thích hợp với vùng đất nhiễm mặn là luân canh tôm sú – lúa và lúa thả xen tôm càng xanh, cua, cá bống tượng… đã đem lại hiệu quả cao, ổn định và bền vững. Diện tích luân canh lúa – tôm từ 19.000 ha tăng 23.550 ha (tăng 4.550 ha so với năm 2015)…

Tập trung đột phá

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII. Với khí thế thi đua lập thành tích chào mừng và tạo nên những tiền đề động lực cho những năm tiếp theo, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hồng Dân sẽ tập thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; gắn phát triển kinh tế với văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng xã Ninh Quới và Ninh Thạnh Lợi A đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và quy hoạch, xây dựng phát triển thị trấn Ngan Dừa xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Xây dựng xã Ninh Quới A đạt tiêu chí đô thị loại V và trở thành thị trấn vào năm 2030; xã Vĩnh Lộc A đạt tiêu chí đô thị loại V.

Nông dân huyện Hồng Dân trúng mùa lúa ST24.

Đồng thời, sẽ tập trung thực hiện 3 đột phá gồm: Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, hiệu quả; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP); xây dựng Hồng Dân trở thành một trong những vùng trọng điểm sản xuất, chế biến gạo xuất khẩu của tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong huyện có trình độ, năng lực, bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới và Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng: hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Với một huyện giàu tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hồng Dân mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong ngoài tỉnh và cùng nhau làm giàu trên mảnh đất anh hùng.

NGUYỄN VĂN THỚI – Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân

12:54:14 22-01-2021

VHDN: Với thế mạnh kinh tế là sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và Nhân dân huyện Hồng Dân đã nỗ lực thi đua lao động sáng tạo. Qua đó, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát […]

Đối tác của chúng tôi