Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Vĩnh Lợi: Không ngừng nâng cao và phát huy giá trị lúa gạo

VHDN: Với thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua huyện Vĩnh Lợi đã tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng, ứng dụng khoa học-công nghệ mới vào sản xuất và tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Hiện huyện đang tập trung đẩy mạnh thu hút mời gọi đầu tư vào khai thác thế mạnh này, nhất là phát huy giá trị từ cây lúa.

Nông dân huyện Vĩnh Lợi thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn

TẬP TRUNG TÁI CƠ CẤU

Để phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là phát triển mô hình trồng lúa cải tiến, mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng nên các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, các cánh đồng lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho nông dân. Cụ thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số dự án như: Dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị”; Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện”…

Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng chỉ đạo UBND huyện và các ngành của huyện mời gọi các doanh nghiệp thực hiện đầu tư, liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm cho nông dân và đã không ngừng xây dựng nên những liên kết bền chặt, hướng đến sản xuất hàng hóa lớn.

Với quyết tâm làm giàu từ nông nghiệp, BCH Đảng bộ huyện khóa XII đã đề ra mục tiêu chung cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là tập trung phát huy tối đa thế mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích; động viên, khai thác các nguồn lực, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân…

Trong thực hiện mục tiêu tái cơ cấu, huyện Vĩnh Lợi xác định phải dựa trên cơ sở phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm nền tảng đột phá và phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt.

Theo đó, huyện Vĩnh Lợi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quy hoạch lại vùng sản xuất chuyên canh để phát triển kinh tế nông thôn; nhân rộng các mô hình hợp tác sản xuất có hiệu quả. Quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao gắn với xây dựng cánh đồng lớn; vùng sản xuất hai vụ lúa (nhất là lúa Tài Nguyên); Giữ vững ổn định diện tích các vùng sản xuất lúa và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là mô hình trồng lúa cải tiến, mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trong đẩy mạnh thu hút đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh vào liên kết hợp tác với nông dân, Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Trong đó, ưu tiên và khuyến khích các doanh nghiệp liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và phục vụ tốt cho phát triển sản xuất, huyện Vĩnh Lợi sẽ huy động, tranh thủ nhiều nguồn lực và ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi – thủy nông nội đồng phục vụ sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các ô đê bao thủy lợi khép kín và đầu tư hoàn thiện hệ thống cống và trạm bơm điện phục vụ cho sản xuất.

NÂNG CHẤT LÚA TÀI NGUYÊN

Một trong những giải pháp và định hướng chiến lược của huyện Vĩnh Lợi chính là phát huy giá trị và thương hiệu của lúa Tài Nguyên.

Lúa Tài Nguyên Vĩnh Lợi là một đặc sản được phát triển hơn 40 năm và chủ yếu được trồng ở các xã: Châu Hưng A, Hưng Thành, Hưng Hội, Châu Thới và thị trấn Châu Hưng.

Trong thời gian qua, tuy có nhiều giống lúa mùa đã được thay thế hoàn toàn bằng giống lúa ngắn ngày, nhưng riêng giống lúa Tài Nguyên vẫn được nông dân của huyện Vĩnh Lợi duy trì ổn định đến nay với khoảng 4.500 ha. Với đặc điểm vượt trội là năng suất cao, ổn định, dễ tiêu thụ giá bán tương đối cao nên diện tích sản xuất lúa Tài Nguyên cơ bản được giữ vững.

Trong những năm qua, sản phẩm này không ngừng được huyện Vĩnh Lợi quan tâm đầu tư nâng chất lượng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất. Như năm 2007 – 2008, đã thực hiện 1 Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh về ảnh hưởng của mật độ cấy, thời điểm cấy và sử dụng hoạt chất Paclobutrazol ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng gạo Tài Nguyên; Năm 2010 lúa Tài Nguyên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể với tên Gạo Tài Nguyên VL, Bạc Liêu; Năm 2016 huyện đã chuyển giao giống lúa Tài Nguyên cấp xã nhận để nhân giống trong cộng đồng.

Nông dân huyện Vĩnh Lợi sản xuất lúa Tài Nguyên.

Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Lợi đã và đang kết hợp với các nhà khoa học, doanh nghiệp nghiên cứu cải thiện, nâng cao chất lượng gạo để có phẩm chất như gạo Tài Nguyên gốc trước đây. Đồng thời, xây dựng và được chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Tài Nguyên. Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển vùng sản xuất lúa Tài Nguyên tập trung gắn với phát triển hợp tác xã để từng bước hoàn thiện vùng nguyên liệu có thể liên kết hiệu quả với doanh nghiệp cũng như thúc đẩy và khai thác hiệu quả các chương trình đầu tư (chỉ dẫn địa lý, Vietgap, …).

Với mong muốn cùng với tỉnh Bạc Liêu bảo tồn và phát huy giá trị mang lại từ hạt lúa, hướng đến xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm lúa, gạo mang tên “công tử Bạc Liêu”, UBND huyện Vĩnh Lợi đã liên kết với doanh nghiệp đầu tư xây dựng quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm lúa, gạo Tài Nguyên Vĩnh Lợi theo mô hình sản xuất liên kết chuỗi khép kín. Đó là quy trình sản xuất hữu cơ theo hướng sạch, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao và trả lại nguyên bản của lúa Tài Nguyên. Đồng thời, huyện Vĩnh Lợi mong muốn được liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh vào đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gạo. Cũng như, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hàng nông, thủy sản góp phần phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh từ sản xuất nông nghiệp.

TRẦN MINH HẢI, Chủ tịch UBND huyện

 

Chia sẻ
15:57:22 03-01-2023

VHDN: Với thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua huyện Vĩnh Lợi đã tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng, ứng dụng khoa học-công nghệ mới vào sản xuất và tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Hiện huyện đang tập trung đẩy mạnh thu hút mời gọi […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi