Sự kiện - chuyên đề:

Kiến nghị chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

VHDN:Vừa qua, BHXH Việt Nam có Công văn số 2620/BHXH-BT ngày 18/08/2020 đề xuất Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. Những tham mưu, đề xuất của BHXH Việt Nam được xem là phù hợp với nguyện vọng của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện.

Cả nước hiện có hơn 737.000 tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ quy định của pháp luật, từ ngày 01/01/2008, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Không chỉ không giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện, đa dạng, linh hoạt phương thức đóng; nới rộng thời điểm đóng; quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện phù hợp. Đặc biệt, từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng và mức đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: 30% số tiền đóng hằng tháng cho người thuộc hộ nghèo (tương ứng với 46.200 đồng/người/tháng); hỗ trợ 25% cho người thuộc hộ cận nghèo (tương ứng 38.500 đồng/người/tháng); hỗ trợ 10% cho các nhóm đối tượng còn lại (tương ứng với 15.400 đồng/ người/tháng).

Kết quả, số người tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng lên. Năm 2016, mới có trên 203 nghìn người tham gia; năm 2017có 224 nghìn người tham gia thì năm 2018, khi Nhà nước hỗ trợ tiền đóng, số người tham gia BHXH tự nguyện là 277 nghìn người (tăng 23,6% so với năm 2017). Sang năm 2019, có 547 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 107% so với năm 2018. Tính đến hết tháng 07/2020, có 737.000 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng hơn 163.000 người so với năm 2019), đạt tỷ lệ 1,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Thực tế chứng minh, việc triển khai chính sách BHXH tự nguyện trong những năm qua đã tạo “lưới an toàn” cho người dân khi không may bị ốm đau, hoạn nạn, và sẽ được hưởng lương hưu khi về già.

Kiến nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ BHXH tự nguyện

Tuy vậy, so với tiềm năng, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn chưa tương xứng, nhất là số người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong 02 năm qua chỉ chiếm dưới 3% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện.

Vì vậy, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo để nhiều người có thêm cơ hội, có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện, hạn chế số người đang tham gia nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia đã phải dừng đóng,hưởng BHXH một lần (rời khỏi hệ thống) như đề nghị của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Công văn số 2602/ UBVĐXH14 ngày 18/03/2020 gửi Chính phủ về Kiến nghị giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH đối với người lao động khu vực phi chính thức ở Việt Nam, cụ thể:

Nâng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ 30% lên 50% đối với người thuộc hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với người thuộc hộ cận nghèo; từ 10% lên 20% đối với các trường hợp còn lại.

Được biết, theo dự kiến của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Công văn số 2602/ UBVĐXH14 ngày 18/03/2020 gửi Chính phủ về Kiến nghị giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH đối với người lao động khu vực phi chính thức ở Việt Nam; cũng như dự kiến của BHXH Việt Nam về Kế hoạch Tài chính – Ngân sách 05 năm giai đoạn 2021-2025, nếu Nhà nước hỗ trợ theo mức (mới) này thì số người tham gia BHXH tự nguyện dự kiến đến năm 2025 vào khoảng 3,6 triệu người, năm 2030 dự kiến đạt 8,9 triệu người; số tiền chi hỗ trợ tăng dần từng năm đến năm 2025 ở mức 1.167 tỷ đồng, chiếm 0,3% chi cho An sinh xã hội và đến năm 2030 ở mức 3.141 tỷ đồng, chiếm 0,71% chi cho An sinh xã hội.

PV

 

10:38:24 11-09-2020

VHDN:Vừa qua, BHXH Việt Nam có Công văn số 2620/BHXH-BT ngày 18/08/2020 đề xuất Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. Những tham mưu, đề xuất của BHXH Việt Nam được xem là phù hợp với nguyện vọng của người dân khi […]

Đối tác của chúng tôi