Sự kiện - chuyên đề:

Long Thành trên đường đổi mới

VHDN: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự chỉ đạo điều hành của UBND và các ban ngành liên quan, Long Thành đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết  Đảng bộ xã đã đề ra: phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng – an ninh; từng bước phát triển vững chắc, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

 

Nghề chế biến lươn đồng ở Long Thành đem lại hiệu quả kinh tế – Ảnh: Thái Dương

Bác Hồ dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém; huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Quán triệt lời dạy của Bác cũng như nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong việc đào tạo nguồn cán bộ có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, nhiều năm qua, xã Long Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã tạo điều kiện cho nhiều cán bộ tham gia các lớp đào tạo chương trình đại học với các ngành học khác nhau. Cán bộ đi học được xã hỗ trợ 50% tiền học phí và tài liệu.

Ông Doãn Ngọc Hà – Chủ tịch UBND xã Long Thành khẳng định: “Trước yêu cầu đổi mới của Đảng và Nhà nước đòi hỏi trình độ nghiệp vụ, chuyên môn phải được nâng lên, chúng tôi coi đây vừa là nhiệm vụ vừa là mục tiêu phải hoàn thành. Nhờ vậy, những công việc và hoạt động của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể ngày càng đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao. Nhất là hoạt động tại Bộ phận giao dịch Một cửa được giải quyết kịp thời nhanh gọn, không làm mất thời gian của nhân dân, đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch”.

Trong bộn bề những việc “cần làm ngay”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long Thành nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng quê hương giàu mạnh và văn minh. Ngay sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của huyện, lãnh đạo địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến nhân dân và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện hiệu quả.

Với đặc thù là vùng đất không được thiên nhiên ưu đãi nhiều, thường xuyên bị lũ lụt, hạn hán…, nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nên xã đã mạnh dạn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hoàn thành “dồn điền đổi thửa”, chỉnh trang hệ thống tưới tiêu, thoát nước và mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao lên 50% diện tích cho năng suất 78 triệu đồng/ha; phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện, Trường Trung cấp dạy nghề mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, chọn con giống, phòng dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật. Từ đó chăn nuôi ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa, với đàn trâu bò có 1250 con, tăng 180 con; đàn lợn 4.000 con, tăng 300 con; đàn gia cầm 65 ngàn con, tăng 10 ngàn con so với năm 2017 và hình thành 12 mô hình kinh tế VACR, VAR; 2 mô hình, 64 hộ sản xuất nấm bền vững. Long Thành nhiều năm nay nổi tiếng với làng nghề truyền thống và dịch vụ buôn bán “chiếu cõi văn trai”, “đan lát trúm lươn, mành mành”, thả bắt và chế biến lươn bán cho các khách sạn, nhà hàng ở Vinh, Hà Nội, TP HCM…. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ những bước đi đúng, giải pháp hợp lý, đó chính là chìa khóa thoát nghèo bền vững, gặt hái những kết quả đáng tự hào về kinh tế, văn hóa – xã hội của Long Thành.

Khởi sắc làng quê NTM ở Long Thành – Ảnh: Dương Thái

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự chỉ đạo điều hành của UBND và các ban ngành liên quan, Long Thành đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết  Đảng bộ xã đã đề ra: phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng – an ninh; từng bước phát triển vững chắc, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thành công đó, chính là Long Thành biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần mà Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.”

Đức Mạnh

Chia sẻ
14:31:12 12-05-2019

VHDN: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự chỉ đạo điều hành của UBND và các ban ngành liên quan, xã Long Thành đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết  Đảng bộ xã đã đề ra: phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi