Sự kiện - chuyên đề:

Thành phố Cẩm Phả: Tự tin bước vào năm mới

VHDN: Với kết quả đạt được từ thực hiện “Mục tiêu kép” của năm 2020, thành phố Cẩm Phả đã xác định chủ đề năm công tác 2021 là: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới, tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, động lực; hoàn thành các quy mô phân khu; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư”.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thực tiễn của thành phố, cùng với sự vào cuộc đồng bộ,quyết liệt, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, Nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, thành phố Cẩm Phả đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong việc giữ vững địa bàn “An toàn – ổn định”, thực hiện mục tiêu kép trong năm 2021.

Nổi bật là việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn. Thành phố đã xây dựng và ban hành phương án thành lập các khu cách ly y tế tập trung cho 1.000 ca F0 và 15.000 ca F1 là người dân trên địa bàn thành phố; phương án cung ứng, điều phối lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu trong trường hợp giãn cách xã hội; phương án thu dung.. tính đến 4/12/2021 đã cách ly tập trung, điều trị tại cơ sở y tế gần 8.000 người, cách ly tại nhà, nơi cư trú gần 40.000 người, xét nghiệm truy vết gần 120.000 người. Công tác tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 tính từ ngày 23/4/2021 đã tiến hành 23 đợt tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên (mũi 1: 165.055 người, mũi 2: 162.414 người), đạt 98,4%.

Về phát triển kinh tế: Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; các biện pháp khôi phục kinh tế, kích cầu du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố được tập trung thực hiện. Thành phố chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong điểm, động lực của thành phố, trong đó ba đột phá chiến lược được tập trung chỉ đạo là đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó 11/11 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 136/ NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND thành phố đều hoàn thành và vượt kế hoạch; Khu vực công nghiệp, nhất là công nghiệp khai khoáng duy trì đà tăng trưởng, là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giá trị sản suất công nghiệp và xây dựng 12,24%; nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định tăng 11,3%; thương mại dịch vụ tăng 18,9%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 ước đạt 13.922.662 triệu đồng, bằng 112,71% kế hoạch tỉnh giao. Thu ngân sách địa phương ước đạt 1.747.885 triệu đồng, đạt 121,72% kế hoạch tỉnh giao, trong đó tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 50,77% tổng chi ngân sách.

Đạt kết quả trên, yếu tố quan trọng là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng các cấp. Đảng bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch,vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và cải cách tư pháp.

Bước vào năm 2022- năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025, dự báo tình hình có thuận lợi và cơ hội, nhưng khó khăn và thách thức cũng không ít, song thành phố quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19; giữ vững đà tăng trưởng; thu hút nguồn nhân lực chất lượng; hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, thực hiện các dự án động lực”.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, thành phố yêu cầu các đơn vị, phòng ban, UBND các phường xã cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại. Tập trung phát triển công nghiệp hóa – dịch vụ, du lịch – đô thị hóa và chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án công trình trọng điểm. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, phát triển văn hóa và con người Cẩm Phả trở thành điển hình văn hóa, con người Quảng Ninh; chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống mọi mặt của Nhân dân. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Với truyền thống của giai cấp công nhân vùng Mỏ, người dân thành phố sẽ tự tin bước vào năm 2022 để xây dựng Cẩm Phả trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại ở vùng Đông bắc của Tổ quốc.

Thành Quảng

 

09:16:12 12-01-2022

VHDN: Với kết quả đạt được từ thực hiện “Mục tiêu kép” của năm 2020, thành phố Cẩm Phả đã xác định chủ đề năm công tác 2021 là: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới, tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các dự […]

Đối tác của chúng tôi