Sự kiện - chuyên đề:

MTTQ Huyện Nam Đàn – Nghệ An

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh

VHDN: Cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, trở thành trung tâm du lịch Quốc gia; xây dựng Kim Liên thành xã đi đầu trong NTM kiểu mẫu; thị trấn Nam Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì vậy hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn đã tổ chức các Hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như cuộc tuyên truyền Chỉ thị 05 CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 (khóa XII) của Đảng với 51 cuộc đối thoại có hơn 7000 lượt người tham gia.

Đại hội MTTQ huyện Nam Đàn thành công, hướng đến mục tiêu tập hợp đoàn kết, xây dựng quê hương Bác Hồ giàu mạnh, văn minh

Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn còn tổ chức thăm hỏi, chúc mừng bà con tôn giáo tại 13 xã nhân dịp các ngày lễ như Lễ giáng sinh, Lễ Phục Sinh, Lễ Phật Đản… để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động họ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn văn hóa, văn minh và vận động bà con tôn giáo tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội với số tiền lớn. Đồng thời tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến “ Người tốt, việc tốt” trong đồng bào tôn giáo.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn phối hợp Liên đoàn lao động, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ… tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn đã vận động được 9 tỷ động từ quỹ vì người nghéo, xây dựng và sữa chữa 452 nhà đại đoàn kết; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, cũng như người mặc bệnh hiểm nghèo với số tiền 2.9 tỷ đồng. Chương trình “Tết vì người nghèo” vận động được trên 6 tỷ, tặng quà tết cho trên 14.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…

Đặc biệt là hoạt động tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Nhờ các hoạt động đó mà hạn chế tối đa việc phát sinh điểm nóng, phức tạp, nhân dân ngày càng đoàn kết, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn 4 năm được công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2014 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2015 được ủy ban MTTQ Việt Nam tặng bằng khen; năm 2017 được Ủy ban Trung ương MTTQ tặng bằng khen… Đó là những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn là món quà ý nghĩa chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch UB MTTQ Nam Đàn khóa XVI Lê Văn Bình nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm chính trị, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân đưa Nam Đàn ngày một phát triển

Ông Lê Văn Bình – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn cho biết: Phát huy vai trò là tổ chức tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đại đoàn kết cùng thống nhất về ý chí và hành động, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ huyện và cơ sở ở Nam Đàn đã tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở 5 nội dung của chương trình hành động xuyên suốt cả nhiệm kỳ, nhất là làm tốt vai trò giám sát, phản biện, đưa tiếng nói nhân dân đến với Đảng và đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “ Quỹ vì người nghèo”, phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” v.v… đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, góp phần đưa huyện Nam Đàn về đích NTM trong năm 2018, và đang xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025 Với tinh thần “ Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, phát triển”.

 Bích Tình

10:27:21 31-05-2019

VHDN: Cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, trở thành trung tâm du lịch Quốc gia; xây dựng Kim Liên thành xã đi đầu trong NTM kiểu mẫu; thị trấn Nam Đàn […]

Đối tác của chúng tôi