Sự kiện - chuyên đề:

Nâng cao văn hóa ứng xử, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

VHDN: Là ngành thực hiện chính sách có liên quan tới mọi người dân và doanh nghiệp, BHXH Việt Nam luôn xác định phải xây dựng và thực hiện thật tốt văn hóa ứng xử, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy tắc ứng xử của CBVC, NLĐ làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam. Quyết định này thay thế Quyết định số 3733/QĐ-BHXH, ngày 30 tháng 6 năm 2008.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy tắc, trong tháng 8, Khối Thi đua số 2 (BHXH Việt Nam) đã tổ chức Tọa đàm “Việc thực hiện quy tắc ứng xử của CCVC Khối thi đua số 2”. Đây được xem như một tín hiệu tốt nhằm sớm đưa Quy tắc được thực thi trong toàn ngành BHXH.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chủ trì buổi tọa đàm. Cùng tham dự có Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương; TS.Đinh Văn Minh- Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ); đại diện Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam, Vụ TCCB, Văn phòng HĐQLBHXH Việt Nam và các đơn vị thuộc Khối Thi đua số 2.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Hùng Sơn- Vụ trưởng Vụ TCCB đã giới thiệu về Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam ban hành Quy tắc ứng xử của CCVC, NLĐ làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam. Quy tắc gồm 4 chương, 17 điều, trong đó Chương II nói về chuẩn mực xử sự của CCVC trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Chương III về chuẩn mực xử sự của CCVC trong quan hệ xã hội.

Ông Lê Hùng Sơn cho biết thêm, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành Quy tắc ứng xử, trong đó quy định các chuẩn mực xử sự của CBCCVC và NLĐ làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam trong thực thi công vụ và trong quan hệ xã hội tại cơ quan. Điều này nhằm tạo bước chuyển căn bản về tư duy, nhận thức, thái độ từ “hành chính” sang “phục vụ”; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CBCCVC trong toàn ngành theo hướng “lấy người dân và DN làm trung tâm để phục vụ” và “lấy sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Đây là những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra với ngành BHXH trong giai đoạn hiện nay, nhất là trước yêu cầu của Chính phủ và mong muốn của nhân dân đòi hỏi ngành BHXH phải nỗ lực đổi mới toàn diện mọi mặt hoạt động, trong đó có đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử, tinh thần, thái độ làm việc của CCVC, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển ngành BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại; góp phần nâng cao tính hấp dẫn, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về vấn đề thực hiện quy tắc ứng xử của CBCCVC, thông qua những câu chuyện, ví dụ minh họa sinh động, gần gũi. TS.Đinh Văn Minh- Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ) đánh giá cao vai trò của văn hóa trong việc triển khai thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử của CBCCVC. Theo TS.Minh, để quy tắc ứng xử đi vào cuộc sống, rất cần sự thay đổi nhận thức từ chính bản thân mỗi cán bộ. Theo đó, tùy thuộc vị trí công tác, mỗi người cần tiếp tục trau dồi, nâng cao văn hóa ứng xử, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quy tắc ứng xử của ngành BHXH.

Chia sẻ về văn hóa ứng xử của CCVC trẻ trong ngành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam Đào Đình Xuân cho biết, trong thời gian tới, thế hệ cán bộ trẻ của Cơ quan BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, như: Tuyên truyền, quán triệt văn hóa ứng xử qua các buổi sinh hoạt của Chi đoàn, mạng xã hội; treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan và tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa để gắn kết tình cảm giữa các đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cũng tăng cường chấn chỉnh tác phong, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, nhằm xây dựng môi trường công sở thân thiện, thực hiện tốt quy tắc “Ứng xử văn minh, văn hóa công sở”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh ghi nhận và biểu dương sáng kiến, đề xuất của Khối Thi đua số 2 trong việc chủ động, tích cực triển khai các hoạt động thi đua trong khối cũng như hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua do ngành và cơ quan phát động. Tổng Giám đốc cũng đề nghị CBCCVC trong Khối tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử mà BHXH Việt Nam đã ban hành; đồng thời Thủ trưởng các đơn vị cần phổ biến, quán triệt và thể chế hóa các quy tắc ứng xử trong nội quy, quy chế làm việc của đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước năm 2018 mà ngành phát động với chủ đề: “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN”.

 

Điều 7. Chuẩn mực xử sự trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân.

  1. Nhiệt tình, trách nhiệm, liêm chính, chuyên nghiệp trong giải quyết công việc, đáp ứng kịp thời, đầy đủ quyền lợi chính đáng của cơ quan, tổ chức và người tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  2. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ngành; hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể những vướng mắc của chính sách, tạo sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan, của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và của người dân.

  3. Lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đồng thời, kịp thời phát hiện, từ chối giải quyết và báo cáo xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi chính sách.

  4. Không làm hư hỏng, thất lạc, sai lệch, lộ lọt hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.

  5. Không lợi dụng chức trách nhiệm vụ, vị trí công tác để gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, vụ lợi.

  6. Không nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Ngọc Quốc

14:59:25 10-09-2018

VHDN: Là ngành thực hiện chính sách có liên quan tới mọi người dân và doanh nghiệp, BHXH Việt Nam luôn xác định phải xây dựng và thực hiện thật tốt văn hóa ứng xử, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, BHXH Việt Nam […]

Đối tác của chúng tôi