Sự kiện - chuyên đề:

Ngày 27/11, Quốc hội thảo luận 02 Luật, biểu quyết thông qua 02 Luật và sơ kết mô hình đô thị 03 thành phố

Văn phòng Quốc hội thông báo lịch làm việc thứ Hai, ngày 27/11/2023, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội biểu quyết thông qua 03 Luật; thảo luận 02 Luật và sơ kết mô hình chính quyền đô thị tại 03 thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể lịch ngày làm việc như sau:

Buổi sáng:

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Căn cước và Luật Nhà ở sửa đổi.

Các đại biểu Quốc hội tại Hội trường. Ảnh quochoi.vn
Các đại biểu Quốc hội tại Hội trường. Ảnh quochoi.vn

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Thủ đô sửa đổi; các báo cáo của Chính phủ sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 03 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi chiều:

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên nước sửa đổi Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lưu trữ sửa đổi.

Cũng theo Văn phòng Quốc hội, từ 27 đến 29/11, Quốc hội sẽ bước vào những ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6. Theo đó, Quốc hội sẽ thông qua một số dự án Luật và nghị quyết quan trọng.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án Luật gồm Luật Căn cước, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngoài ra, Quốc hội còn thông qua các dự thảo nghị quyết gồm Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:21:16 27-11-2023

Văn phòng Quốc hội thông báo lịch làm việc thứ Hai, ngày 27/11/2023, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội biểu quyết thông qua 03 Luật; thảo luận 02 Luật và sơ kết mô hình chính quyền đô thị tại 03 thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể lịch ngày làm việc như sau: Buổi […]

Đối tác của chúng tôi