Sự kiện - chuyên đề:

Nghệ An: Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

VHDN: HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 11 vào sáng ngày 7/12. Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm; kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong chương trình nghị sự, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII đã tiến hành xem xét, đánh giá 34 báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; kết quả công tác năm 2022 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đối với việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2021 và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật. HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường; tiến hành phiên chất vấn với hai nội dung được nhân dân và cử tri quan tâm, gồm: Công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của lũ, lụt; công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ. Việc bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo cơ cấu quy định của từng chương trình, dự án, chính sách nhằm phát huy mọi nguồn lực để đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh và bền vững.

Sau hơn hai ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 19 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực, đảm bảo nghị quyết được thực thi có hiệu quả cao nhất. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025. Bên cạnh thuận lợi, dự báo tình hình có nhiều khó khăn, thách thức như sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng, giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất còn ở mức cao, một số thị trường xuất nhập khẩu lớn bị thu hẹp. Cùng với đó là thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt diễn biến bất thường, ngày càng nghiêm trọng. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đã nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm rút ra từ bất cập, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, cần chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nghiên cứu tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do người đứng đầu cấp ủy làm Trưởng ban để phát huy sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch Covid-19 theo nghị quyết số 38 ngày 17/3/2022 của Chính phủ; nâng cao hơn nữa tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine phòng Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ngày càng được phát huy, Hội đồng Nhân dân tỉnh rất tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, vững chắc hơn nữa trong năm 2023.

VP. Nghệ An

14:46:29 09-12-2022

VHDN: HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 11 vào sáng ngày 7/12. Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm; kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND […]

Đối tác của chúng tôi