Sự kiện - chuyên đề:

Quảng Ninh: Vì sao Dự án hệ thống kho cảng trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà bị thu hồi?

Sau hơn chục năm phê duyệt, Dự án hệ thống kho cảng tổng hợp, container và hệ thống kho cảng hàng lỏng tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đã bị thu hồi.

Ngày 22/8/2012,tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Dự án hệ thống kho cảng tổng hợp, container và hệ thống kho cảng hàng lỏng tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 10 năm, dự án hoàn toàn chưa được đầu tư xây dựng. Đồng thời, hiện nay, quy hoạch không còn phù hợp theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021.

Quảng Ninh: Vì sao Dự án hệ thống kho cảng trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà bị thu hồi?
Sau hơn chục năm phê duyệt, Dự án hệ thống kho cảng tổng hợp, container và hệ thống kho cảng hàng lỏng tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đã bị thu hồi. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, dự án cũng đã thực hiện chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định và UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 thu hồi đất đã giao cho dự án và giao cho UBND huyện Hải Hà quản lý theo quy định.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức ra quyết định hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án này.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thu hồi, hủy bỏ các quyết định, văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và giao thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Dự án này được triển khai từ năm 2003, nhưng đến nay không thể đưa vào hoạt động theo mục tiêu ban đầu được duyệt. Hiện dự án không còn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguồn: Báo Công thương

15:02:33 12-09-2023

Sau hơn chục năm phê duyệt, Dự án hệ thống kho cảng tổng hợp, container và hệ thống kho cảng hàng lỏng tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đã bị thu hồi. Ngày 22/8/2012,tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Dự […]

Đối tác của chúng tôi