Sự kiện - chuyên đề:

Nghị quyết 27: Loại bỏ bất cập “cơ cấu lương có nhiều loại phụ cấp”

Từ ngày 01/07/2024, theo Nghị quyết 27 sẽ tiến hành cải cách tiền lương. Cải cách tiền lương không chỉ đơn thuần là việc tăng lương cho người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mà là thay đổi cách tính lương cho người lao động, sẽ loại bỏ bất cập “cơ cấu lương có nhiều loại phụ cấp”.

 

Ảnh internet.
Nghị quyết 27: Loại bỏ bất cập “cơ cấu lương có nhiều loại phụ cấp”. Ảnh internet.

Theo đó, lương sẽ được tính theo vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ được giao, khắc phục được những điểm lạc hậu, hạn chế, bất hợp lý của cách tính lương hiện hành.

Khi cải cách tiền lương cũng sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Do đó, cách tính lương mới sẽ có sự công bằng, hợp lý hơn khi cùng một vị trí việc làm sẽ được hưởng mức lương như nhau; tách tiền công của bộ phận làm công việc phục vụ (lái xe, nhân viên phụ trách điện nước, lao công, tạp vụ…) ra khỏi thang bảng lương của hệ thống công chức, viên chức.

Nghị quyết 27 gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,…).

Nghị quyết 27: Loại bỏ bất cập “cơ cấu lương có nhiều loại phụ cấp”. Ảnh internet.
Nghị quyết 27: Loại bỏ bất cập “cơ cấu lương có nhiều loại phụ cấp”. Ảnh internet.

Đánh giá về cải cách tiền lương lần này, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, tinh thần Nghị quyết 27 xác định tiền lương là thu nhập chính, giá trị của sức lao động được đo bằng tiền lương. Theo đó, xác định rất rõ về cơ cấu tiền lương mới.

Nguyên Thứ trưởng phân tích: Những điểm bất hợp lý trong cơ cấu tiền lương trước đây đó là trong cơ cấu lương có nhiều loại phụ cấp: Trước đây lương thấp nhưng phụ cấp cao, có khi phụ cấp chiếm đến 70-80% thu nhập, phụ cấp cao hơn lương rất nhiều. Bởi, khi thấy lương thấp thì thêm các loại phụ cấp vào. Phụ cấp không phản ánh đúng sức lao động mà phải là lương. Lương phải chiếm 70%, phụ cấp không quá 30%.

Phụ cấp thâm niên hay những cái khác sẽ được tính toán để thiết kế lương theo vị trí việc làm, chức vụ lãnh đạo quản lý, quan điểm của Nghị quyết 27 đó là tiền lương mới không thấp hơn lương hiện hành.

Cùng với đó, khi cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu), ông Dĩnh cho rằng, việc này sẽ hóa giải được câu chuyện phụ cấp cao hơn lương và chuyện “sống lâu lên lão làng”, tiền lương sẽ được thiết kế theo vị trí việc làm.

Cơ cấu tiền lương mới sẽ bao gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

08:10:42 26-02-2024

Từ ngày 01/07/2024, theo Nghị quyết 27 sẽ tiến hành cải cách tiền lương. Cải cách tiền lương không chỉ đơn thuần là việc tăng lương cho người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mà là thay đổi cách tính lương cho người lao động, sẽ loại bỏ bất cập “cơ cấu […]

Đối tác của chúng tôi