Sự kiện - chuyên đề:

Người ngàn năm hằng đợi

Về quê anh đi em

Có hương đồng gió núi

Về Phố Là – Đồng Văn

Hỏi Cao nguyên bao tuổi

Xuân ngàn năm tươi mới

Người ngàn năm hằng đợi

Những đôi tay diệu kỳ

Bồi đắp thêm nguồn cội

Ta tạc vào đá núi

Ta ươm vào sườn non

Mình gửi lại Phố Bảng

Hương xuân quyện gió ngàn

Cho đồng Tam giác mạch

Giữa Cao nguyên mùa này

Đồng Trè hồng tim tím

Mùa nối mùa đổi thay

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010

Nguyễn Thị Lệ Yên

12:18:15 19-03-2019

Về quê anh đi em Có hương đồng gió núi Về Phố Là – Đồng Văn Hỏi Cao nguyên bao tuổi Xuân ngàn năm tươi mới Người ngàn năm hằng đợi Những đôi tay diệu kỳ Bồi đắp thêm nguồn cội Ta tạc vào đá núi Ta ươm vào sườn non Mình gửi lại Phố […]

Đối tác của chúng tôi