Sự kiện - chuyên đề:

Nhóm hàng hoá, dịch vụ nào tiếp tục được đề xuất giảm 2% thuế VAT?

Theo đề xuất của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế VAT 2% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, Bộ Tài chính cho rằng, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế này trong 6 tháng đầu năm 2024 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết. Bộ này cũng thông tin, Văn phòng Chính phủ đã có công văn về đề xuất giảm 2% thuế VAT 6 tháng đầu năm 2024.

Giảm thu Ngân sách Nhà nước gần 4.200 tỷ đồng/tháng

Việc thực hiện giảm thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế VAT 10% đã được thực hiện ổn định trong năm 2022 và năm 2023. Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế VAT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời gian áp dụng được đề xuất từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024
Thời gian áp dụng được đề xuất từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024

Thời gian áp dụng, từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tiếp tục giảm thuế VAT sau thời điểm 30/6/2024 nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp, người dân vẫn còn khó khăn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Về đánh giá tác động đến thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tính toán, việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng 25 nghìn tỷ đồng (khoảng 4,175 nghìn tỷ/tháng. Trong đó, giảm thu khâu nội địa là 2.700 tỷ đồng; giảm thu khâu nhập khẩu khoảng 1.475 tỷ đồng.

Số liệu trên được tính trên cơ sở dự kiến số giảm thu NSNN ở khâu nội địa trong 6 tháng cuối năm 2023 (bình quân mỗi tháng là khoảng 2.550 tỷ đồng), giả định tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 6-6,5%, tốc độ tăng trưởng thu NSNN năm 2024 khoảng 5-7%.

Giải pháp nào bù đắp thu ngân sách?

Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu NSNN trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán NSNN, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế. Đồng thời quyết liệt công tác quản lý thu NSNN, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, từ năm 2020 đến nay, tổng trị giá của các giải pháp miễn giảm, gia hạn các loại thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã lên đến khoảng 700 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2023, khoảng 196 nghìn tỷ đồng và tính đến tháng 9 năm 2023 đã thực hiện khoảng 152,2 nghìn tỷ đồng.

Việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về chính sách tài chính thời gian qua đã có tác động tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân được trở lại bình thường, ổn định kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 2,56%, năm 2022 tăng 8,02% và 9 tháng năm 2023 tăng 4,24%.

Tuy nhiên, sau thời gian dài chống chịu với dịch Covid-19, doanh nghiệp trong nước đang trong quá trình phục hồi nên hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn. Số doanh nghiệp ra khỏi thị trường hoặc tạm thời ra khỏi thị trường tăng đến 19,9% so với 9 tháng đầu năm 2022. Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu giảm 13,8%, thu NSNN ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán năm.

Trong năm 2023, qua 3 tháng thực hiện (tháng 7, 8 và tháng 9 năm 2023), chính sách giảm thuế VAT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong đó có chính sách giảm thuế VAT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế.

Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị

15:23:30 17-10-2023

Theo đề xuất của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế VAT 2% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, Bộ […]

Đối tác của chúng tôi