Sự kiện - chuyên đề:

Những hình ảnh về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023

Sáng 2/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023 trực tuyến đến các địa phương.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Phiên họp cũng nhằm đánh giá tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trương xây dựng Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia; triển khai các nhiệm vụ sau Tết theo Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phiên họp cũng nhằm đánh giá tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trương xây dựng Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia; triển khai các nhiệm vụ sau Tết theo Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thành viên và đại diện các cơ quan thuộc Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thành viên và đại diện các cơ quan thuộc Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo TTXVN

09:28:40 02-02-2023

Sáng 2/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023 trực tuyến đến các địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Phiên họp được tổ chức trực tuyến […]

Đối tác của chúng tôi