Sự kiện - chuyên đề:

Nội dung ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8

Trước giờ khai mạc Hội nghị T.Ư 8, các đại biểu đã dành phút mặc niệm Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Các đại biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: Như Ý

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 02/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.

Buổi sáng: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Các đại biểu mặc niệm Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh Như Ý

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tờ trình của Bộ Chính trị về việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước giờ khai mạc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã dành phút mặc niệm hai đồng chí vừa từ trần: Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi chiều: Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo TTO

23:50:01 02-10-2018

Trước giờ khai mạc Hội nghị T.Ư 8, các đại biểu đã dành phút mặc niệm Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 02/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí […]

Đối tác của chúng tôi