Sự kiện - chuyên đề:

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật

Hôm nay, ngày 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 32 xem xét, cho ý kiến các nội dung quan trọng gồm: Công tác xây dựng pháp luật; công tác giám sát; quyết định các vấn đề quan trọng khác.

 

Chương trình, Phiên họp thứ 32 (tháng 4/2024) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ chiều 15/4 đến sáng 22/4/2024 tại Nhà Quốc hội. Trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Ảnh quochoi.vn
Ảnh quochoi.vn

Công tác xây dựng pháp luật

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về: (1) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; (2) dự án Luật Di sản văn hóa sửa đổi; (3) dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; (4) dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi; (5) dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Công tác giám sát

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ: (1) xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 03/2024; (2) xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023; (3) xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; (4) cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (5) cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Phiên họp thứ 31 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (ảnh minh hoạ)
Phiên họp thứ 31 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi.vn

Công việc quan trọng khác

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ: (1) cho ý kiến về Tờ trình số 04/TTr-CP ngày 19/02/2024 của Chính phủ về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện Phán quyết của Trọng tài quốc tế Vụ kiện Hợp đồng dầu khí Lo 01&02; (2) cho ý kiến về Tờ trình số 01/TT-CTN ngày 01/3/2024 của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp ước vay giữa nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cho Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; (3) xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023; (4) xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; (5) cho ý kiến về Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 28/3/2024 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước).

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: (1) việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; (2) việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

09:07:00 15-04-2024

Hôm nay, ngày 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 32 xem xét, cho ý kiến các nội dung quan trọng gồm: Công tác xây dựng pháp luật; công tác giám sát; quyết định các vấn đề quan trọng khác.   Chương trình, Phiên họp thứ 32 (tháng 4/2024) của Ủy ban […]

Đối tác của chúng tôi