Sự kiện - chuyên đề:

Quảng Nam: ‘Điểm tên’ 6 doanh nghiệp bất động sản cố tình ‘chây ì’ nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế, tuy nhiên các doanh nghiệp nợ thuế về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vẫn cố tình chây ì, không chấp hành nộp nghĩa vụ tài chính.

Cố tình chây ì, không chấp hành nộp nghĩa vụ tài chính

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam về việc kiến nghị thu hồi đất đối với các Doanh nghiệp (DN) cố tình chây ì không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

1696560252816.jpeg

Dự án khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn

Căn cứ theo dữ liệu nợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, tổng nợ đến cuối tháng 8 năm 2023 là hơn 1.800 tỷ, trong đó các DN nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất qua nhiều năm gần 1.000 tỷ đồng.

Trước thực trạng này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đôn đốc nhiều lần, áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền qua tài khoản ngân hàng, ngừng sử dụng hóa đơn, xác minh thông tin về tài sản, hàng hóa để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, xác minh thông tin về công nợ bên thứ ba đang chiếm giữ để thực hiện cưỡng chế bên thứ ba yêu cầu nộp thay… Tuy nhiên, đến nay có 06 DN nợ thuế về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vẫn cố tình chây ì, không chấp hành nộp. Cụ thể:

Thứ nhất, Công ty Cổ phần Phức Hợp Hà My (địa chỉ: Tổ 12 Khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị ven sông Dương Hội (tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Công ty có tổng số tiền thuế nợ là hơn 79,6 tỷ đồng, trong đó: Tiền sử dụng đất hơn 73,8 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 5,8 tỷ đồng. Cục Thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn… nhưng từ tháng 05/2022 đến nay, Công ty chỉ nộp được hơn 343 triệu đồng.

Thứ hai, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công Kin (địa chỉ tại Tổ 12 Khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị ven sông Dương Hội tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Công ty có tiền thuế nợ là hơn 26,8 tỷ đồng. Cục Thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn nhưng từ tháng 06/2022 đến nay Công ty không chấp hành nộp thuế vào NSNN.

Thứ ba, Công ty TNHH xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương (địa chỉ: Tổ 12 Khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Công ty này được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị Đại Dương Xanh và dự án Khu đô thị Coco Riverside. Công ty có tiền thuế nợ là hơn 28,4 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, hai lần áp dụng cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn nhưng đến nay Công ty này vẫn không chấp hành nộp thuế vào NSNN.

Thứ tư, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ An Bình (địa chỉ: 75 Nguyễn Duy Hiệu, phường Cẩm Châu, TP Hội an, tỉnh Quảng Nam). Công ty này được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị An Bình Reverside. Công ty có tiền thuế nợ là hơn 36,9 tỷ đồng. Cục Thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn tại Quyết định số 2504/QĐ-CCT ngày 07/4/2023 vẫn đang còn hiệu lực đến ngày 06/4/2024, nợ bắt đầu phát sinh từ tháng 03/2022, từ đó đến nay Công ty không chấp hành nộp thuế vào NSNN.

Thứ năm, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Minh Sơn (địa chỉ tại: Tầng 1, Tòa nhà Cường Thịnh, Số 276 – 282 đường 2/9, Phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án Khu dân cư khối 7, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn và dự án Khu dân cư Đô thị Điện Minh, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn. Công ty có tiền thuế nợ là hơn 238 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, nợ bắt đầu phát sinh từ tháng 08/2022, từ đó đến nay Công ty cũng không chấp hành nộp thuế vào NSNN.

Thứ sáu, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long (có địa chỉ tại: Khối Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Công ty có tiền thuế nợ là 49,7 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh cũng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền qua tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn. Đến ngày 07/8/2023, Công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo Thông báo số 5768/TB-CTQNA. Công ty này có số tiền thuế nợ trên bắt đầu phát sinh từ tháng 07/2022, từ đó đến nay Công ty không chấp hành nộp thuế vào NSNN.

Xem xét thu hồi diện tích đất đã giao đối với doanh nghiệp chây ì nợ thuế

Từ tình hình thực tế và quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai để phối hợp Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thu hồi tiền thuế nợ của các DN nói trên vào NSNN;

Đáng chú ý, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện gia hạn tiến độ thực hiện dự án nếu DN còn nợ thuế, đồng thời căn cứ quy định tại Luật đất đai chỉ đạo các ngành liên quan để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam xem xét thu hồi diện tích đất đã giao đối với các DN chây ì nợ thuế nói trên.

Căn cứ thu hồi đất đối với đơn vị nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết: Căn cứ khoản 13 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai như sau:

“13. Bổ sung Điều 15a như sau:

Điều 15a. Thu hồi đất đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất. Việc thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai được thực hiện trong trường hợp người sử dụng đất không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật mà đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không chấp hành.”

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo tại điểm 4 Công văn số 1843/TCT-QLN ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai các biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ, trong đó có chỉ đạo đối với các khoản nợ thuế liên quan đến đất: “Trường hợp người sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế chủ động ban hành văn bản kiến nghị UBND thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai.”

Nguồn: Báo Công lý

14:38:37 07-10-2023

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế, tuy nhiên các doanh nghiệp nợ thuế về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vẫn cố tình chây ì, không chấp hành nộp nghĩa vụ tài chính. Cố tình chây ì, không chấp hành nộp nghĩa vụ tài chính […]

Đối tác của chúng tôi