Sự kiện - chuyên đề:

Quảng Ninh sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

Thông qua nguồn vốn ODA đến từ các nước có mối quan hệ đối tác với Việt Nam, Quảng Ninh có thêm nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo.

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hầu hết các nguồn vốn ODA được tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng KT-XH, phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong giai đoạn 2013-2020, toàn tỉnh có 7 chương trình, dự án ODA được triển khai tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng vốn đầu tư đạt trên 2.360 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn này, tỉnh Quảng Ninh đã cân đối, bố trí 367 tỷ đồng vốn đối ứng, chiếm 15,5% tổng kinh phí thực hiện các dự án.

Nổi bật trong các chương trình, dự án phải nói đến hiệu quả đầu tư từ chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng. Chương trình được Bộ NN&PTNT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2283/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/9/2012, với tổng kinh phí đầu tư trên 410 tỷ đồng, trong đó, vốn đối ứng của tỉnh trên 41 tỷ đồng.

Đến nay, cả 10 công trình cấp nước thuộc dự án trên địa bàn 6 địa phương (Đông Triều, Quảng Yên, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; hoàn thành 36.000 điểm đấu nối nước tới các hộ gia đình ở 30 xã; xây dựng và cải tạo mới 13.290 nhà tiêu hợp vệ sinh tại hộ gia đình; cải tạo và xây dựng mới 180 công trình vệ sinh công cộng; tuyên truyền trong cộng đồng nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh.

Một dự án khác sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA được nói đến, đó là dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Cái Chiên (Hải Hà) và đảo Trần (Cô Tô). Dự án có tổng mức đầu tư trên 594 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của EU, vốn đối ứng của tỉnh trên 89 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 đầu tư công trình cấp điện ra xã đảo Cái Chiên, giai đoạn 2 cấp điện ra đảo Trần).

Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành tháng 12/2018 và đưa vào sử dụng, với việc đầu tư mở rộng 1 ngăn lộ xuất tuyến 22kV tại trạm 110kV Móng Cái và xây dựng mới đường dây 22kV 1 mạch với chiều dài gần 28km. Giai đoạn 2 của dự án vừa được khánh thành ngày 2/9, gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, đảm bảo cung cấp điện an toàn và đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu phát triển KT-XH của các xã đảo; cấp điện ổn định cho các vùng dân cư ở xa đất liền chưa có điện lưới Quốc gia và các khu du lịch biển đảo vùng Đông Bắc Bộ, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về ưu tiên đầu tư phát triển cho những vùng biên giới, hải đảo, góp phần đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực Đông Bắc Bộ của Tổ quốc.

Vũ Mạnh Khôi

17:17:36 10-10-2020

Thông qua nguồn vốn ODA đến từ các nước có mối quan hệ đối tác với Việt Nam, Quảng Ninh có thêm nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo. Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh […]

Đối tác của chúng tôi