Sự kiện - chuyên đề:

Giữ kỷ cương, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ

VHDN:Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh là công tác thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua. Với chủ đề “Kỷ cương – Hành động – Hiệu quả”, năm 2019 được đặc biệt chú trọng trong toàn ngành nhằm tiếp tục cải thiện hơn nữa hình ảnh Hải quan trong mắt người dân, doanh nghiệp.

Ma túy phát hiện qua máy soi.

Với đặc thù là người “gác cửa nền kinh tế đất nước” – công chức Hải quan làm việc trong môi trường đầy thử thách, đòi hỏi phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trong sáng, liêm chính, giàu nghị lực và quyết tâm. Hiểu thật rõ và sâu sắc điều đó, trong năm qua, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh đã chú trọng và quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng tại đơn vị để đơn vị luôn “trong sạch, vững mạnh” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Song song với xây dựng, phát huy khối đoàn kết nội bộ, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã xác định, việc thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật sẽ đề cao được vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kiên quyết các cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, vi phạm pháp luật, tham nhũng khi thực thi công vụ. Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh thường xuyên coi trọng đổi mới phương thức theo hướng tập trung, quyết liệt, hiệu quả, giải quyết công việc ngay tại cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

Năm 2019, Cục Hải quan Hà Tĩnh phát động các phong trào thi đua với các khẩu hiệu thiết thực, ý nghĩa, qua đó đẩy mạnh hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống các biểu hiện tiêu cực, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, lãnh đạo Cục quan tâm và đẩy mạnh. Trong năm, đã ban hành các Chương trình kiểm tra, giám sát về quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, Quy chế Văn hóa công sở…

Với tầm nhìn và định hướng đúng đắn, với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phù hợp với thực tiễn, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng một đội ngũ cán bộ tinh thông về nghiệp vụ, dày dặn kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, chủ động học tập, rèn luyện về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy năm 2019, vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước được giao, nổi bật là việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống ma túy, xử lý vi phạm trong đó đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 229 vụ vi phạm, trị giá hàng vi phạm và tiền xử phạt hơn 2,07 tỷ đồng; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 17 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, là năm thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngày càng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Những ngày cuối năm, cũng là lúc các đối tượng phạm tội với các hình thức gian xảo, manh động hơn nhưng với lực lượng đầy mưu trí, dũng cảm, chúng tôi tin tưởng rằng Hải quan Hà Tĩnh sẽ từng bước khẳng định vai trò của mình trong việc đấu tranh với các loại tội phạm, ma túy và gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách Nhà nước đạt nhiều kết quả cao trong năm 2020.

Lê Nga

 

14:36:59 08-02-2020

VHDN:Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh là công tác thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua. Với chủ đề “Kỷ cương – Hành động – Hiệu quả”, năm 2019 được đặc biệt chú trọng trong toàn ngành nhằm tiếp tục cải thiện hơn nữa […]

Đối tác của chúng tôi