Sự kiện - chuyên đề:

Sầm Sơn quyết tâm thự hiện kế hoạch GPMB dự án quảng trường Biển – Trục cảnh quan lễ hội thành phố

VHDN:Với tổng mức đầu tư 1.473,623 tỷ đồng, quy mô diện tích 15,28 ha, do Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) làm chủ đầu tư (theo hình thức hợp đồng BT, xây dựng – chuyển giao), Dự án Quảng trường biển – Trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, địa điểm tại phường Trung Sơn, hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn, thay đổi căn bản diện mạo đô thị, tăng sức hấp dẫn thu hút du khách, góp phần xóa bỏ tình trạng du lịch mùa vụ của đô thị du lịch biển Sầm Sơn.

Phối cảnh quảng trường biển Sầm Sơn.

Đánh giá được tầm quan trọng của dự án, UBND thành phố Sầm Sơn đã chỉ đạo sát sao trong công tác giải phóng mặt bằng. Các biện pháp tuyên truyền, vận động, thực hiện công khai, minh bạch trong kiểm kê, áp giá đền bù, hỗ trợ… tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong Nhân dân. Đến nay, thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 296,09 ha/495,6 ha (đạt 59,7%); số đã di dời 5.917 hộ/6.647 hộ (đạt 89%). Tổng kinh phí đã chi trả 2.342,7 tỷ đồng.

Về công tác tái định cư, tổng số hộ có đất ở bị ảnh hưởng của các dự án gồm 2.449 hộ. Thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt tổng thể phương án bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất thuộc phường Trung Sơn (dự án Quảng trường biển, Trục cảnh quan lễ hội thành phố và các dự án khác), bao gồm 19 khu tái định cư. Trong đó đất bố trí tái định cư là 39,75 ha, tương ứng khoảng 4.050 lô đất. Riêng quỹ đất tái định cư tại chỗ trong phạm vi dự án khác do Tập đoàn Mặt trời thực hiện là 1.226 lô.

Hiện tại, Hội đồng bồi thường đã xét tái định cư cho 2002 lô/961 hộ với diện tích 191.234,8 m2. UBND thành phố đã giao tái định cư 640 lô/385 hộ, diện tích 59.373 m2.

Tuy nhiên, đến nay vẫn có khoảng 20 hộ dân phản đối, không phối hợp với chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, gửi đơn khiến kiện lên cấp trên, gây tình hình phức tạp kéo dài từ năm 2019 đến nay. Trước đó, do sự bất hợp tác của nhiều hộ dân, sau quá trình đối thoại, vận động không kết quả, UBND thành phố đã ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 108 trường hợp, quyết định cưỡng chế thu hồi đất 104 trường hợp. Trong đó tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 21 trường hợp.

Được biết, phần lớn các khiếu kiện, thắc mắc của các hộ đều về thủ tục, trình tự ra quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, về diện tích đất được đền bù thấp hơn trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về công tác cưỡng chế thu hồi đất… Trong đó, đơn khiếu nại của các hộ gửi các cấp chính quyền đều có nội dung về việc UBND thành phố ra Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ là không đúng quy định, bởi dự án được triển khai không phải vì mục đích an ninh quốc phòng hay phát triển kinh tế – xã hội vì lợiích quốc gia, công cộng theo Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, doanh nghiệp phải thỏa thuận mức đền bù với người dân có đất phải thu hồi?

Về vấn đề này, trong Quyết định giải quyết khiếu nại gửi các hộ dân, UBND thành phố Sầm Sơn đã nêu rõ, tóm tắt như sau: “Dự án Khu đô thị Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn đã được HĐND tỉnh chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐND, ngày 16/6/2020, thuộc đối tượng nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điểm D, Khoản 3 Điều 62, Luật Đất đai năm 2013: “Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây: Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất, bao gồm “dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị …”. Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, khiếu nại của các hộ dân về việc nhà đầu tư phải thoả thuận với dân về mức đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, nội dung một số hộ khiếu nại vì diện tích đất được đền bù thấp hơn diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định 47/22014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư khi nhà nước thu hồi đất “Bồi thường, hỗ trợ … đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất… nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế”.

Cũng trong công văn trả lời các hộ có thắc mắc, khiếu kiện về xác định giá đất cụ thể. Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh về ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, UBND thành phố đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Liên danh Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư VIC, thực hiện xác định giá đất cụ thể làm phương án bồi thường. Trên cơ sở Chứng thư định giá đất của liên danh này, thành phố đã ban hành quyết định về giá đất cụ thể (giá đất ở) để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu đô thị Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn.

Ngoài sự chưa thống nhất của một số hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc đã được thành phố tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ. Đó là một số quy định pháp luật về đất đai chưa rõ ràng, chưa có hướng dẫn cụ thể. Việc đầu tư xây dựng khu tái định cư chưa nhanh do cũng phải giải phóng mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu … dẫn đến chưa hoàn thiện hạ tầng để giao đất cho các hộ; về bố trí tái định cư đối với những trường hợp thuộc diện thu hồi đất mà diện tích còn lại sau thu hồi vẫn đủ điều kiện để ở; về giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất để đảm bảo mỗi hộ 01 lô cho các đối tượng có gia đình nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng  cùng chung sống trên một thửa đất v.v…

Để giải quyết vụ việc theo đơn thư của công dân, thành phố đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh tổ chức nhiều cuộc làm việc, đối thoại với các hộ dân. Ngoài ra, có văn bản trả lời từng nội dung kiến nghị của các hộ, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của một số công dân. Tuy nhiên, các hộ trên không đồng ý quyết định giải quyết lần đầu của thành phố, tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, hiện Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn công tác, tiến hành xác minh đơn thư của các hộ này.

Công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó khăn trong các bước thực hiện dự án. Hy vọng với quyết tâm cao của UBND thành phố Sầm Sơn, sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, sự đồng thuận, ủng hộ trong giải phóng mặt bằng của đại đa số Nhân dân có đất bị ảnh hưởng do dự án. Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn sẽ được thi công đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động để bức tranh du lịch của Sầm Sơn ngày càng rực rỡ và thu hút đông khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Phương Giang

 

 

15:37:46 13-06-2022

VHDN:Với tổng mức đầu tư 1.473,623 tỷ đồng, quy mô diện tích 15,28 ha, do Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) làm chủ đầu tư (theo hình thức hợp đồng BT, xây dựng – chuyển giao), Dự án Quảng trường biển – Trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, địa điểm tại phường […]

Đối tác của chúng tôi