Sự kiện - chuyên đề:

Sở Y tế Thanh Hóa chi hơn 28 tỷ cho gói thầu vật tư, hóa chất xét nghiệm Covid-19

VHDN:Theo thông tin chiều ngày 21/12, Sở Y tế đã cung cấp thông tin về việc mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm Covid-19 do Công ty CP Công nghệ Việt Á trúng với giá trị hơn 28 tỷ đồng.

Liên quan đến việc mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm Covid-19 của công ty CP Công nghệ Việt Á, trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói 01: Mua sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm Real-time RT- PCR với giá trúng thầu 28.200.000.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 ( loại LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit- sinh phẩm xét nghiệm Real-time RT-PCR) Code: VAS- RHD.96H-SA2AR2, quy cách 96 test/ bộ của hãng sản xuất Việt Á với số lượng 60.000 test, ( giá 470.000 đồng /test); hình thức chỉ định thầu rút gọn; thời gian là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Thanh Hóa  gói thầu hơn 28 tỷ đồng mua vật tư, hóa chất xét nghiệm Covid-19 Công ty Việt Á

Về giá sản phẩm, Sở  Y Tế Thanh Hóa tham khảo giá trên cổng Website công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y tế về việc danh sách các sinh phẩm/ trang thiết bị y tế, cổng Website mua sắm công của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, báo giá của Công ty CP Công nghệ Việt Á và một số doanh nghiệp kinh doanh.

Theo thông tin về giá sản phẩm có giá thấp nhất tại thời điểm là 470.000 đồng/ test.

Để có căn cứ lập kế hoạch mua sắm, Sở Y tế đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh và Hội đồng thẩm định giá của tỉnh thẩm định giá sản phẩm nêu trên. Hội đồng thẩm định giá xác định giá sản phẩm là 470.000 đồng/ test.

Căn cứ kết quả thẩm định về giá phẩm, Sở Y tế trình về giá sản phẩm , Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch mua sắm và tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khẩn cấp trong phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hồng Thắm

15:30:43 23-12-2021

VHDN:Theo thông tin chiều ngày 21/12, Sở Y tế đã cung cấp thông tin về việc mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm Covid-19 do Công ty CP Công nghệ Việt Á trúng với giá trị hơn 28 tỷ đồng. Liên quan đến việc mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm Covid-19 của […]

Đối tác của chúng tôi