Sự kiện - chuyên đề:

Thạch Hà, Hà Tĩnh: Nông thôn mới khởi sắc ở xã Ngọc Sơn

VHDN: Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có khởi đầu, không có kết thúc”, việc xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp các vùng quê của tỉnh Hà Tĩnh. 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong phong trào đó, không thể không nhắc đến những thành quả nổi bật của xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà) trong giai đoạn xây dựng NTM trước đây và xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu hiện nay.

Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh.

Đến cuối năm 2020, xã Ngọc Sơn đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2021, huyện Thạch Hà tiếp tục chỉ đạo Ngọc Sơn duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; tập trung chỉ đạo quyết liệt, cân đối nguồn ngân sách thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đạt kết quả cao…

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Ngọc Sơn.

Khánh Nguyên

09:47:18 10-08-2021

VHDN: Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có khởi đầu, không có kết thúc”, việc xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp các vùng quê của tỉnh Hà Tĩnh.  Trong phong trào đó, không thể không nhắc đến […]

Đối tác của chúng tôi