Sự kiện - chuyên đề:

Thái Bình: Khát vọng phát triển

VHDN: Hòa chung vào tiến trình phát triển của đất nước, Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Cùng chung khát vọng của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua nửa nhiệm kỳ đại hội Đảng, Thái Bình đã tạo được những điểm nhấn với những bước đi đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện, có sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu các ngành và nội bộ ngành. Xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ và đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh. Công nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá cao trong nhiều năm liền. “Thành công trong các lĩnh vực thời gian qua ở Thái Bình khẳng định niềm tin của cán bộ đảng viên và Nhân dân vào chủ trương, hướng đi của tỉnh, sự lãnh đạo điều hành của chính quyền. Đó cũng chính là điểm tựa tạo quyết tâm, động lực của chính quyền – các tổ chức chính trị, người dân và doanh nghiệp, nhằm đưa Thái Bình theo kịp sự phát triển của các tỉnh, thành phố lân cận và của cả khu vực đồng bằng sông Hồng”- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định.

Để đạt được mục tiêu tổng quát giai đoạn tới: “Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”, Thái Bình sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với yêu cầu của thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng phát triển các ngành có hàm lượng kỹ thuật, khoa học – công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít gây ô nhiễm môi trường; tập trung phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch sinh thái bền vững. Tập trung phát triển nông nghiệp theo các hướng khai thác lợi thế của từng địa phương, khai thác tiềm năng sinh học, nguồn lợi tự nhiên để tạo ra sản phẩm, gia tăng sản lượng và tốc độ tăng trưởng, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành rẻ, đáp ứng nhu cầu thị trường theo hướng dinh dưỡng, dược liệu, nhân văn. Các địa phương trong tỉnh sẽ xây dựng các vùng chuyên môn hóa theo cây, con mũi nhọn và đẩy mạnh các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với từng loại hình, trong đó kết hợp triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Đồng thời, tỉnh sẽ chú trọng phát triển các ngành nông, lâm, thủy sản theo hướng kết hợp chuỗi giá trị nông sản với du lịch và các ngành phi nông nghiệp khác, trước hết là công nghiệp chế biến; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo phạm vi rộng và theo từng khâu, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tích tụ và tập trung đất đai, hình thành quỹ đất sạch để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư. Bên cạnh đó, Thái Bình tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, khôi phục ngành nghề thủ công truyền thống, hình thành các ngành nghề mới, triển khai chương trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu.

Tỉnh tiếp tục quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, chú trọng tạo lập môi trường thể chế công khai, minh bạch và thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kêu gọi một số nhà đầu tư có tiềm lực trong và ngoài nước nhằm hình thành mô hình doanh nghiệp lớn đầu tàu, có tính lan tỏa, làm bệ phóng cho sự phát triển bền vững, đồng thời định hướng và tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp tư nhân, xây dựng một số mạng lưới doanh nghiệp liên kết đa ngành theo chuỗi cung ứng đầu vào – chế biến – tiêu thụ sản phẩm. Về phát triển thương mại, dịch vụ, tập trung phát triển trên cơ sở hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất, đời sống Nhân dân, bảo đảm sự lưu thông hàng hóa thuận lợi nội tỉnh và với bên ngoài. Xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối cao với vùng và cả nước.

Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng CP phê duyệt là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, có quy mô trên 30.500ha, nằm trên địa bàn 30 xã và 1 thị trấn ven biển thuộc hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Thực hiện mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực, Thái Bình xác định tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế và hạ tầng kết nối các khu công nghiệp, bảo đảm hạ tầng đi trước để tạo sức hấp dẫn cho việc kêu gọi đầu tư; chú trọng thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tích cực tham gia cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và phát triển, xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình là những hoạt động nổi bật, thiết thực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong suốt những năm gần đây. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt chức năng hỗ trợ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tích cực đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp. Thái Bình với 3 đặc trưng tiêu biểu, đó là bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình. Trong hướng đi của Thái Bình là tiếp tục thu hút đầu tư với quy mô lớn, “Doanh nghiệp văn hóa”, hướng tới các doanh nghiệp tầm cỡ tham gia vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường cơ giới hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển bền vững.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chỉ rõ: Đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội… Đây là một trong ba giải pháp đột phá để phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Để đáp ứng yêu cầu của Đảng giai đoạn mới, tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học, sau đại học và đào tạo nghề có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, nhất là tại Khu kinh tế Thái Bình. Kết quả này cũng chính là một khát vọng trong chủ trương phát triển kinh tế Biển của Thái Bình.

Một giải pháp bền vững nữa là đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình. Hướng đến chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nuôi dưỡng và nhân lên tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, sống tốt, sống có trách nhiệm và làm việc hiệu quả, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

Để đạt được ý chí, khát vọng và những giải pháp đột phá đó, cần sự thống nhất về tư tưởng, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo sự lan tỏa sâu rộng và đồng thuận trong toàn xã hội. Làm được điều đó, khát vọng xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng sẽ trở thành hiện thực như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Dương Văn Lê

09:03:15 07-12-2022

VHDN: Hòa chung vào tiến trình phát triển của đất nước, Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như mục […]

Đối tác của chúng tôi